Runderen

De dierenartsencombinatie  ZuidOost werkt  met   7 geborgde rundveedierenartsen in de rundveesector  in zuidoost  Brabant  en Limburg. De  meeste  bedrijven  die  begeleid  worden zijn   melkveebedrijven maar  ook  voor  vlees vee en  vleeskalveren hebben we  onze  specialisten  die  geborgd  zijn.
Door   het uitgebreide  team  van  rundveedierenartsen  is  specialistische kennis en goede snelle  service gewaarborgd. Ook  sociale  vaardigheden naar  de veehouder  toe  zijn  voor  ons  belangrijk.

 

Melkvee:

Al onze bedrijven hebben een vaste begeleidend rundveedierenarts. Deze is bekend met het verleden en de visie van het bedrijf. We verdiepen ons individueel weer in bepaalde specialisaties die we up to date houden met o.a. nascholing. Zo zijn voeding, vruchtbaarheid, weerstand, uiergezondheid, klauwgezondheid en jongvee opfok een speerpunt. Maar ook programma’s opstellen om bedrijven vrij te krijgen van ziektes is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
Bij al deze onderwerpen is preventie het sleutel woord!
In ons eigen laboratorium doen we verschillende analyses met 4 vaste laboranten. Melk, bloed, mest en swaps worden hier onderzocht. Hierdoor zijn we op de hoogte wat er in het gebied heerst en speelt. Deze data zetten we dan ook indirect weer bij andere bedrijven in.
We werken samen met verschillende bedrijven, zoals de universiteit in Utrecht, Gent, de CIDC in Lelystad. We sturen monsters in naast ons eigen lab ook naar laboratoria in binnen- en buitenland.

Vleesvee:

Ook het vlees vee is een belangrijke tak binnen onze praktijk. We kijken hoe we de voeding optimaal kunnen krijgen, ziekte programma’s in kunnen passen, vruchtbaarheid optimaliseren etc. etc.
Natuurlijk horen ook verlossingen (en evt. keizersneden) daar bij.

Vleeskalveren:

Bij de vleeskalveren heeft  het bedrijf  ook een vaste  dierenarts  die gespecialiseerd  is  in  vleeskalveren. De  begeleiding  bestaat  vnl. uit  preventief  werken ,  opstellen van de juiste  vaccinatieschema’s, voeding en indien nodig  een koppelkuur. De dierenartsen zijn uiteraard  ook geborgd.

page 1 of 2