Chippen

Om verschillende redenen kan het belangrijk zijn dat huisdieren geïdentificeerd kunnen worden en dat de bij het dier behorende gegevens op de chip worden opgeslagen. Sinds 1 april 2013 is het daarom ook wettelijk verplicht om honden te identificeren door middel van een chip.

Wat is een chip?

De identificatiechip is een klein buisje ter grootte van een rijstkorrel. In het buisje zit een microchip waaraan een registratienummer zit gekoppeld. Dit registratienummer kan worden uitgelezen met een chipreader. Wanneer de juiste gegevens aan het registratienummer zijn gekoppeld, kan op die manier het dier worden geïdentificeerd.

Wie mag een dier chippen?

U kunt uw dier laten chippen bij uw dierenarts of bij iemand die beroepsmatig chipt. Rashonden waarvoor een stamboom wordt aangevraagd bij de Raad van Beheer worden in het nest gechipt door een chipper van de Raad van Beheer.

Verplicht chippen en registreren van honden

Vanaf 1 april 2013 geldt in Nederland een nieuwe chip- en registratieverplichting voor honden. Dit houdt in dat chippen én registreren verplicht is voor pups die na 1 april 2013 zijn geboren. Zij moeten vóór een leeftijd van 7 weken bij de fokker gechipt zijn en voor een leeftijd van 8 weken door de fokker geregistreerd zijn bij één van de daarvoor aangewezen databanken. Op het moment dat de pup naar de nieuwe eigenaar gaat, is deze verplicht zijn gegevens binnen 14 dagen aan het registratienummer te laten koppelen.

Voor meer informatie over chippen ga naar: http://www.licg.nl of www.chipjedier.nl