Mestonderzoek en ontworming

Sinds 2008 zijn ontwormingsmiddelen voor paarden alleen nog op recept verkrijgbaar. De overheid heeft hiervoor gekozen, omdat uw dierenarts adviezen kan geven over goed en veilig ontwormen met een zo’n klein mogelijke kans op het ontstaan van resistentie tegen de beschikbare ontwormingsmiddelen voor paarden.

Er komen verschillende soorten maagdarmwormen voor bij paarden. Een aantal soorten is sterk leeftijdsgebonden, terwijl andere soorten weer meer voorkomen bij een bepaalde vorm van huisvesting. Maagdarmwormen ontwikkelen zich van ei, via larve naar een volwassen stadium. Het zijn meestal de larven die de grootste problemen veroorzaken. Ze boren zich door de darmwand heen en verplaatsen zich door het lichaam waarbij ze veel schade kunnen veroorzaken.

Resistentie

Op dit moment zijn er veel verschillende ontwormingsmiddelen op de markt. Helaas zien we steeds vaker resistentie optreden tegen deze verschillende bestanddelen. Resistentie betekent niet meer dan dat een maagdarmworm minder of geheel ongevoelig wordt voor een bepaald soort ontwormingsmiddel.
Dit is gedeeltelijk het gevolg van te veel, met verkeerde middelen en een onjuiste dosering ontwormen. Het gevolg van meerdere onjuiste behandelingen kan dan zijn dat alleen de sterke, resistente parasieten overblijven.
Het is voor de gezondheid van onze paarden belangrijk om resistentievorming zoveel mogelijk te beperken. Het uitvoeren van mestonderzoek met daarbij een passend advies kan hieraan bijdragen.

Wanneer en waarmee ontwormen?

Een manier om resistentie ontwikkeling te vertragen is om te bepalen of uw paard überhaupt wel ontwormd moet worden. En als er ontwormd moet worden is het belangrijk om te controleren of het middel ook goed gewerkt heeft. Hiervoor kunt u het best mest of bloedonderzoek laten uitvoeren.

Mestonderzoek

Het aantal eitjes in de mest in combinatie aanvullende informatie over huisvesting, vorm van weidegang en leeftijd is zinvol om te bepalen of er ontwormd moet worden en om te meten of een ontworming goed aangeslagen is. Het meten van de effectiviteit kan uitgevoerd worden door vlak voor en 2 weken na het ontwormen de mest te laten onderzoeken. Het is echter niet mogelijk om alle soorten maagdarmparasieten en infecties via mestonderzoek op te sporen. Regelmatige inspectie van de mest is een goede aanvulling op het microscopische mestonderzoek.

Bloedonderzoek

Wormen die aan het einde van het jaar door het paard worden opgenomen nestelen zich in de darmwand en gaan in winterslaap. Op dat moment worden er geen eitjes meer geproduceerd en uitgescheiden en kan mestonderzoek een vals negatieve uitslag geven. Bloedonderzoek kan de schade die deze ingenestelde larven veroorzaken aantonen. Afhankelijk van de uitslag kunnen dan passende maatregelen genomen worden om het massaal vrijkomen van deze larven in het voorjaar te voorkomen.

Een veel gehoorde reactie is dat het onderzoek bijna net zo duur is als de wormkuur. Echter naast de resistentie die u in de hand werkt met te vaak ontwormen, kunt u wel degelijk geld besparen. Immers u hoeft vaak veel minder te ontwormen, bij meerdere paarden kunt u de kosten voor mestonderzoek verlagen door het gebruik van mengmestmonsters (max. 5 paarden).

Wist u dat:

 • Het actieve bestanddeel Moxidectine nooit aan veulens jonger dan 5 maanden gegeven mag worden?
 • Een goed weidemanagement de frequentie van ontwormen sterk kan verlagen.
 • 1-2 keer per week de mest uit de wei verwijderen zorgt ervoor dat er veel minder of niet meer ontwormd hoeft te worden.
 • Veulens via de biest van de moeder besmet kunnen worden?
 • Paarden tot een leeftijd van 4 jaar het meeste risico op een heftige wormbesmetting hebben.
 • Mestonderzoek op lintworm een vals negatieve uitslag kan geven en dat als ze te zien zijn in de mest (rijstkorrels) alle paarden in die wei behandeld moeten worden?
 • In de winter larven van kleine strongyliden in de darmwand kunnen zitten die moeilijk voor wormmiddelen te bereiken zijn?
 • Geen één paard 100% wormvrij is.
 • Er veel paarden dood zullen gaan indien er geen goede wormmiddelen beschikbaar meer zijn!

Ons laboratorium

Als dierenartsencombinatie ZuidOost kunnen we de mest van uw paard onderzoeken in ons laboratorium. Aan de hand van de uitslag zullen we u een passend advies geven.

Monstername

De monsters dient u als volgt te nemen (monsternamepakket verkrijgbaar bij onze dierenartsenpraktijk):

 • Trek een plastic handschoen aan.
 • Neem van verse mest de bovenste mestbal.
 • Bij een mengmonster (max. 5 dieren) neemt u gelijke hoeveelheid mest van ieder paard.
 • Doe de mestbal(len) per paard in een zakje en sluit dit (luchtdicht) af (wij mengen het zelf).
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
 • Lever het in bij uw dierenarts (locatie Helmond, Deurne of Gemert).

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te bellen!