Arthroscopie (kijkoperatie in het gewricht)

De kliniek is ingericht om diverse ingrepen aan gewrichten uit te voeren. De nieuwste inzichten en technieken worden toegepast. Er bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een los gewrichtsdeeltje (processus coronoideus medialis) uit een elleboog met ED (elleboogdysplasie) te verwijderen.

Hieronder een lijst met ingrepen aan gewrichten die mogelijk zijn:

– Verwijderen LPC of LPA elleboog middels kijkoperatie
– OCD schoudergewricht
– Kruisbandlesies knie (kunstband, TTA, TPLO)
– Patella luxaties knie
– Heupkopresectie
– Bekkenkanteling
– Total Hip (heupkopprothese)