Nieuwsbrief Paard februari 2020: Gebit

 In Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Paard

Het paard is vanuit zijn voeding hoofdzakelijk aangewezen op hooi. Voor een goede vertering is het belangrijk dat de kiezen in staat zijn om goed te malen. De tanden van een paard groeien levenslang door. Het gebit van een volwassen paard bestaat uit 12 snijtanden, 4 ruinentanden en 24 tot 28 kiezen.

Gebitsproblemen zijn soms moeilijk te herkennen, omdat een paard een vluchtdier is en zal proberen zijn pijn te maskeren. Symptomen die u kunt opmerken:

  • Voedsel uit de mond laten vallen/proppen maken,
  • Stinkende mondgeur,
  • Vermageren,
  • Slechter de teugel aannemen tijdens het rijden/verzet,
  • Etterige uitvloeiing uit één van de neusgaten/ bulten aan het hoofd.

Foto’s: Gebit voor (boven) en na behandeling (onder).

Preventieve gebitscontrole en verzorging

Gebitscontroles beginnen al bij het jonge paard vanaf 2 jaar. Voordat een paard ingereden wordt is het slim om te kijken of de tanden goed gewisseld zijn en of er geen gebitsafwijkingen zijn die van invloed kunnen zijn op het rijden. Eventueel kunnen er ook zogenaamde wolfskiesjes aanwezig zijn die voor irritatie kunnen zorgen omdat het bit ertegenaan komt. Deze kunnen gemakkelijk onder staande sedatie en lokale verdoving door uw dierenarts getrokken worden aan huis.

Voorkomen is beter dan genezen! Vandaar dat het erg belangrijk is dat er regelmatig in de mond gekeken wordt. Voor oudere paarden is een jaarlijkse gebitscontrole aan te raden. Bijvoorbeeld kan bij de vaccinatie van uw paard de dierenarts ook even in de mond kijken. Om een eerste indruk van het gebit te krijgen kan dit bij de meeste paarden zonder sedatie, maar voor een complete gebitscontrole is het meestal noodzakelijk om het paard te sederen om zo de gehele mondholte goed te kunnen bekijken.

Tand-/kiesextractie

Met behulp van een grondige mondinspectie en eventueel röntgen onderzoek kan de zieke tand/kies gediagnosticeerd worden. Tanden kunnen worden getrokken bij het staande, gecedeerde paard. De zenuw van de boven- of onderkaak wordt verdoofd en er wordt een lokale verdoving rond de tand gespoten. Hierna kan het trekken pijnloos verlopen met behulp van speciale tandinstrumenten.

De extractie van een kies kan soms enkele uren in beslag nemen. Voor uw en ons gemak kunt u bijvoorbeeld uw paard in de ochtend op de kliniek brengen en dan kan u uw paard in de avond weer ophalen nadat de sedatie is uitgewerkt.

Afbeelding: Röntgenfoto van de rechter bovenkaak van een paard. De neus van het paard zit aan de rechterkant van de foto. Het rode pijltje geeft de zieke kies weer.