Bij ons in de praktijk kunt u terecht voor bloeddrukmetingen. Deze worden uitgevoerd door een van onze paraveterinairen die hier speciaal voor is bijgeschoold. Voorheen was het meten van de bloeddruk alleen mogelijk bij katten, maar omdat wij beschikken over de nieuwste apparatuur kan dit nu ook bij honden. Wij meten met behulp van een oscillo meter. Deze werkt volgens hetzelfde principe als de meters die ze ook bij mensen gebruiken. Er wordt een cuffje rond de staart of poot geplaatst die opblaast. Hierin zit een sensor en zo kan zeer nauwkeurig zowel de bovendruk als de onderdruk worden gemeten. Met behulp van onze meetapparatuur wordt gelijktijdig een extra waarde gemeten; de rekbaarheid van de vaten. Deze is van belang om te bepalen welk type medicatie er uiteindelijk ingezet zou moeten worden.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn nierfalen, een te snel werkende schildklier, suikerziekte en Cushing. Bepaalde medicatie kan ook tijdelijk voor een te hoge bloeddruk zorgen. In 20% van de gevallen is de oorzaak van een te hoge bloeddruk niet te achterhalen. Wanneer uw dier een van de bovengenoemde ziekten heeft, is het verstandig om met uw arts te overleggen of het van toegevoegde waarde is om een bloeddrukmeting uit te laten voeren.
Een hoge bloeddruk is een progressief probleem. Dit betekent dat het langzaamaan steeds erger wordt. Het wordt vaak gezien bij oudere katten. De symptomen kunnen erg uiteen lopen en daardoor kan het soms lang duren voordat de diagnose hoge bloeddruk wordt gesteld. Het kan ook zijn dat er geen symptomen worden gezien maar een te hoge bloeddruk heeft wel een negatief effect op het lichaam. Het tast de ogen, het zenuwstelsel, de nieren en het hart aan. Daarom is het belangrijk dat de diagnose tijdig wordt gesteld om de schade te beperken. Symptomen kunnen zijn;

  • Gedragsverandering. Dit kan zich uiten in zowel erg sloom zijn als ook in overactief gedrag en soms zelfs agressie.
  • Langzaamaan afnemen van de eetlust of afname van gewicht.
  • Plotselinge blindheid.
  • Epileptische aanvallen.
  • Bloed bij de urine.
  • Veel drinken en veel plassen.

Behandeling

Als de diagnose hoge bloeddruk is gesteld dan wordt een behandeling ingezet. Voor dieren zijn erg efficiënte bloeddrukverlagers beschikbaar. Dit verbeterd de kwaliteit van leven en verlengt de levensduur. Vaak zal nog verder onderzoek nodig zijn om de oorzaken en gevolgen in beeld te krijgen. Denkt u dat uw huisdier mogelijk een te hoge bloeddruk heeft? Neem dan gerust contact op met een van onze praktijklocaties voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Maak een afspraak