Hoe vaak moet ik mijn hond ontwormen?

Het ontwormen van uw hond is iets wat belangrijk is en u met regelmaat moet blijven doen. Vaak komt u pas tot de ontdekking dat uw hond wormen heeft, als de besmetting al verder is uitgebreid. Er komen dan bijvoorbeeld wormen mee met de ontlasting of u ziet kleine stukjes van de worm rondom de anus zitten. Andere symptomen die kunnen optreden zijn braken, diarree, vermageren en een doffe vacht.

Wormen die regelmatig voorkomen bij volwassen honden zijn onder andere de spoelworm, haakworm en lintworm. Bij pups zijn dit meestal de spoelwormen. Uw hond kan op allerlei manieren aan de wormen komen. Bijvoorbeeld doordat hij ontlasting van andere honden op eet maar bijvoorbeeld ook doordat u buiten heeft gelopen en wormeitjes onder uw schoenzolen mee naar binnen heeft genomen.

Puppies ontwormen

Pups zijn erg gevoelig voor wormen, daarom is het belangrijk dat zij regelmatig ontwormt worden. De eerste paar keren zal de pup waarschijnlijk door de fokker worden ontwormd; de eerste keer dat zij ontwormt mogen worden is namelijk al op een leeftijd van 2 weken. Daarna als zij 4, 6, 8 en 12 weken zijn en vervolgens elke maand tot de pup een half jaar is.

Ons advies

Wij* adviseren om honden vanaf een leeftijd van een half jaar 4 keer per jaar te ontwormen. Mocht u wormen zien nadat u uw hond ontwormt heeft, neem dan contact op met uw dierenarts om te bepalen met welk type worm uw hond besmet is. Afhankelijk hiervan moet de kuur na 2 tot 6 weken worden herhaald 

*= Ons ontwormingsadvies komt van de ESCCAP Benelux.