Konijn - Castratie, sterilisatie en vruchtbaarheid

Konijnen zijn al vruchtbaar vanaf 4-5 maanden leeftijd.

Ja dat kan, tot dat ze de leeftijd van 4-5 maanden bereikt hebben, vanaf die leeftijd zijn ze vruchtbaar. In die periode kunnen tussen konijnen die samen gehuisvest zijn om hormonale redenen heftige gevechten uitbreken. Zowel mannelijke konijnen (rammen) als vrouwelijke konijnen (voedsters) kunnen territoriaal gedrag gaan vertonen, zoals sproeien. Daarnaast is er vaak veel onrust als gevolg van seksueel gedrag.

Om bovenstaande problemen en ongewenste gezinsuitbreiding te voorkomen raden wij aan om rammen en voedsters vanaf 4 maanden leeftijd gescheiden te houden.

Vanaf 5 maanden kunnen rammen (mannelijk konijn) gecastreerd worden. Bij voedsters mag castratie, in de volksmond sterilisatie genoemd, vanaf 6 maanden leeftijd. Een andere belangrijke reden om het vrouwelijke konijn te steriliseren is het voorkomen van baarmoedertumoren. Helaas iets wat we met regelmaat zien bij oudere konijnen.

Nee, mannelijke dieren kunnen 4-6 weken na de castratie nog vruchtbaar zijn. Even wachten met samen huisvesten dus! Als deze weken voorbij zijn kunt u ze voorzichtig aan elkaar introduceren.