Konijn als huisdier

Vaccineren

Myxomatose, VHD1 en VHD2 zijn besmettelijke virusziekten die verspreid worden via muggen, besmette wilde konijnen of besmet groenvoer. Omdat beide virusziekten moeilijk of niet te genezen zijn, is het belangrijk om uw konijn zo goed mogelijk te beschermen. Dit kunt u doen door middel van vaccinatie.
Vorig jaar is er een uitbraak geweest in Nederland van VHD type 2. Hiervoor is een nieuw vaccin geregistreerd in Nederland.

Onderstaand het vaccinatieschema voor konijnen:

* De eerste keer dient de VHD2 vaccinatie na 6 maanden herhaald te worden. Daarna is jaarlijks vaccineren voldoende.

Castratie/sterilisatie

Konijnen zijn al vruchtbaar vanaf 3-5 maanden leeftijd. In die periode kunnen tussen konijnen die samen gehuisvest zijn om hormonale redenen heftige gevechten uitbreken. Zowel mannelijke konijnen (rammen) als vrouwelijke konijnen (voedsters) kunnen territoriaal gedrag gaan vertonen, zoals sproeien. Daarnaast is er vaak veel onrust als gevolg van seksueel gedrag. Om bovenstaande problemen en ongewenste gezinsuitbreiding te voorkomen raden wij aan om rammen en voedsters vanaf 3 maanden leeftijd gescheiden te houden. Vanaf 5 maanden kunnen rammen gecastreerd worden. Bij voedsters mag castratie, in de volksmond sterilisatie genoemd, vanaf 6 maanden leeftijd.
Een andere belangrijke reden om het vrouwelijke konijn te steriliseren is het voorkomen van baarmoedertumoren.