Castratie / sterilisatie konijn

Konijnen zijn al vruchtbaar vanaf 3-5 maanden leeftijd. In die periode kunnen tussen konijnen die samen gehuisvest zijn om hormonale redenen heftige gevechten uitbreken. Zowel mannelijke konijnen (rammen) als vrouwelijke konijnen (voedsters) kunnen territoriaal gedrag gaan vertonen, zoals sproeien. Daarnaast is er vaak veel onrust als gevolg van seksueel gedrag.

Om bovenstaande problemen en ongewenste gezinsuitbreiding te voorkomen raden wij aan om rammen en voedsters vanaf 3 maanden leeftijd gescheiden te houden. Vanaf 5 maanden kunnen rammen gecastreerd worden.

Bij voedsters mag castratie, in de volksmond sterilisatie genoemd, vanaf 6 maanden leeftijd.
Een andere belangrijke reden om het vrouwelijke konijn te steriliseren is het voorkomen van baarmoedertumoren.