Nieuwsbrief gezelschapsdieren maart 2019

 In Dierenkliniek Bijsterveld, Dierenkliniek Brouwhuis, Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Dierenkliniek Laarbeek, Gezelschapsdieren

Een pup uit het buitenland, alle papieren in orde?

In onze regio zien wij regelmatig pups en jonge honden die uit het buitenland komen. Vooral bij pups zijn de benodigde papieren regelmatig niet in orde. Wij hechten er veel waarde aan om u goed te informeren wat er komt kijken bij het importeren van een pup.

Bijna iedereen zal zich herkennen in de ongelooflijke charme van een pup, de verleiding is vaak groot om meteen tot aankoop over te gaan! Maar voordat u overgaat tot de aanschaf van een pup uit het buitenland willen wij u er met nadruk op wijzen dat er een aantal hele belangrijke eisen zijn om de pup mee terug te nemen naar Nederland.
Wij zien tegenwoordig vaak pups die geïmporteerd zijn en niet voldoen aan de eisen die daarvoor gesteld zijn. Dit kan, naast welzijnsproblemen, ook grote gezondheidsgevolgen hebben die vaak niet bekend zijn bij de nieuwe eigenaar.

Waar moet een pup aan voldoen?

Pups uit Nederland dienen vóór de leeftijd van 7 weken gechipt te zijn, tot 2020 hoeven deze pups nog geen paspoort te hebben. Voor de pup is het uiteraard ook gewenst dat het geadviseerde vaccinatieschema doorlopen is.

Pups uit het buitenland (ook België) dienen gechipt te zijn, een officieel Europees paspoort te hebben en voor Rabiës (hondsdolheid) gevaccineerd te zijn.
De overige vaccinaties zijn uiteraard ook zeer aan te raden maar zijn niet wettelijk verplicht. De Rabiës vaccinatie mag pas toegediend worden op 12 weken leeftijd en aangezien de vaccinatie tot 3 weken nodig heeft om volledige bescherming te geven mogen pups niet vóór 15 weken leeftijd geëxporteerd of geïmporteerd worden. Helaas constateren wij dat deze regelgeving als gevolg heeft dat er regelmatig gesjoemeld wordt met onder andere de geboortedatum en land van herkomst van de pups. Een voorbeeld is, pups uit Roemenië die naar België gaan en dan weer doorverkocht worden naar Nederland.

Het meest zorgwekkende is als de Rabiës vaccinatie niet correct is uitgevoerd. Rabiës is een voor alle zoogdieren dodelijke ziekte die in de Oostbloklanden voorkomt. Jaarlijks sterven wereldwijd, maar vooral in Azië en Afrika, 60.000 mensen en miljoenen honden aan deze ziekte.Met deze informatie begrijpt u waarom het verstandig is om tijdens de aanschaf van een pup goed op deze zaken te letten.

Wanneer wij constateren dat bij uw pup de rabiës vaccinatie niet in orde is en de pup dus een gezondheidsrisico zou kunnen vormen voor u en uw gezin zijn wij genoodzaakt om dit te melden bij de NVWA (overheid). Deze instantie beslist dan verder wat te doen. Afhankelijk van hoe zij het risico inschatten kunnen er maatregelen genomen worden zoals het tijdelijk in quarantaine zetten van de pup. In andere gevallen zal slechts een waarschuwing gegeven worden.


Goed voorbereid met uw huisdier naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit?

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten (Brexit), kunnen er andere regels gaan gelden voor reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit kan ook gevolgen hebben voor het reizen met huisdieren. Heeft u in de zomer plannen om met uw huisdier naar of door het VK te reizen, neem dan op tijd maatregelen en zorg voor een goede voorbereiding.

Voor vertrek met uw huisdier naar het Verenigd Koninkrijk blijft alles ongewijzigd en heeft u het volgende nodig:

  • Geldig EU dierenpaspoort
  • Microchip ter identificatie
  • Rabiës vaccinatie (hondsdolheid)
  • Behandeling tegen lintworm (voor honden)

Bij terugkomst uit het Verenigd koninkrijk in Europa moet uw huisdier na de Brexit voldoen aan de volgende invoereisen:

  • Geldig EU dierenpaspoort
  • Microchip ter identificatie
  • Rabiës vaccinatie (hondsdolheid)
  • Bloedtest om aan te tonen dat uw huisdier voldoende is beschermd tegen rabiës.

Bloedtest

Naast deze huidige eisen zal de Europese Unie waarschijnlijk de extra eis gaan stellen dat honden, katten en fretten een bloedtest moeten hebben ondergaan voordat zij de Europese Unie binnenkomen. Laat u de bloedtest uitvoeren in het Verenigd Koninkrijk, dan moet u 3 maanden wachten voordat u naar de EU kunt reizen met uw huisdier.

Het is ook mogelijk om de bloedtest in Nederland uit te laten voeren. De uitslag van de test wordt dan genoteerd in het dierenpaspoort. De bloedtest moet worden uitgevoerd door een dierenarts, minimaal 30 dagen na de eerste rabiësvaccinatie. Er zijn echter dieren die twee rabiës vaccinaties (met minimaal 3 weken tussentijd) nodig hebben, om tot een goede bescherming te komen. Wij raden aan om ook in Nederland minstens 3 maanden te nemen voor de voorbereiding van uw reis naar VK.

Voldoet uw huisdier niet aan de invoereisen, dan wordt het huis dier na binnenkomst in Nederland in quarantaine genomen. Koopt u in het Verenigd Koninkrijk een huisdier en komt u ermee naar Nederland? Zorg dan dat u de juiste papieren hebt en uw huisdier voldoet aan de invoereisen.
Houd er rekening mee dat dierenpaspoorten afgegeven in het Verenigd Koninkrijk straks niet meer in de EU geldig zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.nvwa.nl.