Nieuwsbrief paard juli 2017

 In Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Paard

Graag willen wij u in deze nieuwsbrief voorstellen aan onze nieuwe paardendierenarts Jennifer Hupkes. Jennifer is een ervaren dierenarts met speciale interesse voor de kreupelheid bij het paard. Maar eerst aandacht voor rhinopneumonie, naar aanleiding van een positieve diagnose in de regio. Ook geven wij u wat meer informatie over Equine Infectieuze Anemie (EIA). Na het stellen van een positieve diagnose op EIA in Nederland is hier de laatste weken ook aandacht voor geweest is in de media.

Mocht u naar aanleiding van de gegeven informatie nog aanvullende vragen hebben kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Het paardenteam van Dierenartsencombinatie ZuidOost wenst u een prettige vakantie!


Wat is rhinopneumonie?

Naar aanleiding van een paar gevallen van Rhino in de regio, hierbij wat meer informatie.

Rhinopneumonie is een virusziekte bij het paard die veroorzaakt wordt door twee verschillende herpesvirussen (EHV1 en EHV4) en drie verschijningsvormen kent:
• verkoudheidsvorm
• abortus-vorm (besmettelijk verwerpen)
• neurologische-vorm

Alle paarden in Nederland komen regelmatig met deze virussen in contact. Het is helaas niet bekend waarom een bedrijf soms getroffen wordt door de abortusvorm of door verlammingsproblemen.

De verkoudheidsvorm komt zeer regelmatig voor vooral bij jonge paarden en wordt voornamelijk door EHV4 veroorzaakt. Deze vorm veroorzaakt koorts en soms een snotneus, hoesten en/of dikke benen. De abortus-vorm komt regelmatig voor bij merries, wordt bijna altijd veroorzaakt door EHV1 en veroorzaakt abortus of zeer zwak geboren veulens die vaak sterven.

De neurologische-vorm komt slechts incidenteel voor, wordt veroorzaakt door EHV1 en veroorzaakt neurologische verschijnselen. Dit begint meestal met een wat slappe staart en ataxie. Eventueel kunnen ernstiger verlammingsverschijnselen optreden. Meestal zijn alleen de achterbenen aangetast, maar in de ernstigste gevallen kunnen ook de voorbenen meedoen.

Verspreiding

De verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct en indirect contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. In principe kan het virus ook door de mens via kleren en handen worden overgedragen als deze van het ene naar het andere paard gaat. Door goed douchen en schone kleren en schoenen kan deze vorm van overbrengen worden uitgesloten.

Het passeren van paarden op straat of in het bos is dus geen mogelijke bron van besmetting als direct contact wordt voorkomen. Een bedrijf dat een (mogelijk) probleem heeft doorgemaakt wordt aangeraden minimaal vier weken na de laatste koortsaanval contacten met andere paarden te vermijden.

Op wedstrijden en keuringen komen paarden samen van allerlei plaatsen en het is daarom van belang om te zorgen dat uw paard geen rechtstreeks contact heeft met andere paarden. Dit houdt in: paarden niet aan elkaar laten snuffelen, alleen eigen wateremmer en voerbak gebruiken en paarden het liefst niet elders op stal zetten. Dus, paard afladen om te rijden, contact met andere paarden voorkomen en ook zelf geen andere paarden aanraken en na het rijden het paard rechtstreeks weer op de trailer zetten. Bij thuiskomst is het verstandig om paarden die elders geweest zijn niet direct in de groep terug te plaatsen, maar ze tenminste drie weken apart te houden. Dit laatste is echter vaak niet haalbaar.

Tips voor een correcte desinfectie van boxen/stallen in het kader van herpesvirussen:
• Alle bodembedekking (stro, zaagsel of vlas) verwijderen en zo snel mogelijk van het bedrijf afvoeren;
• Bodem en muren goed huishoudelijk reinigen door schrobben met water en zeep (geen hogedrukspuit gebruiken voor het schoonmaken omdat het virus zich dan via kleine waterdruppeltjes in de lucht kan verspreiden);
• Bodem en muren goed op laten drogen (virussen kunnen slecht tegen uitdroging);
• Vervolgens desinfecteren en daarna goed spoelen met water.

Paarden waarvan de verdenking bestaat dat zij de ziekte onder de leden hebben of die in contact geweest zijn met zieke paarden, moeten zo goed mogelijk geïsoleerd worden.

Vaccinatie

Vaccineren zorgt voor een hogere concentratie van antistoffen in het lichaam, dus sneller herstel en betere bescherming bij een uitbraak.

Redenen om te kiezen voor vaccinatie tegen EHV zijn:
• Het verminderen van de ernst van luchtwegklachten bij een EHV infectie
• Het verminderen van de verspreiding van het virus in de luchtwegen van veulens, jaarlingen en paarden die eenhoog risico hebben op besmetting (zoals show- en wedstrijdpaarden)
• Het verminderen van de infectiedruk op een bedrijf en zo dus het verkleinen van de kans op besmetting

N.B.: Momenteel zijn de vaccins tegen EHV zeer beperkt beschikbaar. De verwachting is dat pas aan het einde van het jaar de vaccins weer normaal beschikbaar zijn.


EIA – Equine Infectieuze Anemie

Op 4 juli 2017 is er voor het eerst een geval van EIA in Nederland aangetroffen, maar wat is Equine Infectieuze Anemie eigenlijk?

EIA is een virusziekte waarvan een paard direct ernstig ziek kan zijn met hoge koorts en bloedarmoede en het kan daar ook aan sterven. De tijd tussen besmetting en ernstige symptomen kan 3 tot 30 dagen bedragen. De ziekte kan ook chronisch worden waarbij een paard kan gaan ‘slijten’. Alle paarden met deze ziekte besmet, blijven levenslang drager en zij kunnen onder bepaalde omstandigheden (‘stress’, ziek door iets anders) weer viruspositief worden en dus weer besmettelijk zijn.  Nadat het positieve paard op 4 juli is geëuthanaseerd, blijft het besmette bedrijf tenminste 3 maanden gesloten (verplichte quarantaine) onder toezicht van de NVWA.

EIA wordt overgebracht door bloed-bloed contact. In de natuur wordt deze ziekte overgebracht door grote stekende insecten zoals dazen of vliegen die via hun steeksnuit bloed direct van het ene naar het andere paarden overbrengen. Er is echter al geen gevaar meer als paarden meer dan 200 meter uit elkaar staan, omdat dan het bloed op de steeksnuit al is opgedroogd. Het overbrengen kan ook via hergebruik van injectienaalden of via een bloedtransfusie (bijvoorbeeld bij een paard met een ernstige bloeding) of via plasma (= bloed zonder cellen – bij een veulen met onvoldoende antistoffen) wanneer de donor met deze ziekte is besmet.

Er bestaat geen vaccinatie tegen EIA. Voorkomen dat het paard wordt behandeld met een vuile naald of een besmet bloedproduct is essentieel. Gelukkig wordt in Nederland door dierenartsen altijd met naalden voor eenmalig gebruik gewerkt en komen de bloedproducten van donoren die gecontroleerd zijn op EIA.  Insectenbeten van vliegen en dazen zouden de besmetting over kunnen brengen wanneer ze bij een bloedmaaltijd van een besmet paard gestoord worden en verder gaan met bloed zuigen op een niet besmet paard. Deze twee paarden moeten dan wel op korte afstand (< 200 meter) van elkaar staan. Het insect wordt zelf niet besmettelijk en fungeert dus echt alleen als ‘vliegende injectienaald’.

Een insectendeken en/of goede vliegenspray kan de kans op een beet verkleinen.

Voor een bedrijf is de beste bescherming tegen EIA om niet ‘zomaar’ paarden die uit het buitenland komen binnen te halen. Vooral paarden uit Oost Europa of uit (Zuid) Amerika kunnen eventueel met EIA besmet zijn. Daarom is het verstandig om te eisen dat bij het importeren van een paard een recent negatief EIA-testcertificaat wordt afgegeven. Bedrijven waar een paard staat, waarvan bekend is dat het dier besmet is, worden door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) verplicht gesloten, dat wil zeggen daar mogen de paarden niet van het erf af.


Even voorstellen

Hello, ik ben Jennifer Hupkes en werkzaam als nieuwe paardendierenarts bij Dierencombinatie ZuidOost.

Ik ben in Amerika geboren en heb er gewoond tot mijn veertiende. Nadat ik afgestudeerd ben in Gent heb ik veel in het buitenland gewerkt, onder andere in Engeland, Duitsland en China. Daar heb ik me vooral bezig gehouden met het begeleiden van sportpaarden (orthopedie en interne geneeskunde). Ik probeer die kennis mee te nemen en een andere dimensie aan mijn werk te geven.
Van jongs af aan heb ik altijd veel met dieren en vooral paarden gewerkt. Ik ben ook zelf actief in de paardensport en heb vorige jaar mijn eerste veulen gefokt. Mijn persoonlijke ervaring combineer ik met mijn diergeneeskundige kennis van (sport)paarden om een optimale behandeling voor paard en eigenaar te samen te stellen. Ik kijk er naar uit om de mensen en de streek te leren kennen.