Nieuwsbrief rund december 2015

 In Algemeen, Rund

Controle op voorraad

We krijgen de laatste weken vaker bericht van veehouders dat er bij controles ook gekeken wordt naar de hoeveelheid antibiotica die mensen op voorraad hebben staan. Hierbij wordt dan vooral gekeken naar de droogzetters. Voor injectiemiddelen en mastitisinjectoren geldt dit veel minder omdat daar de verpakkingsgrootte al een stuk kleiner is.  Er mag een voorraad zijn van een maand voor 15 % van de te behandelen dieren.
Kijk je naar een bedrijf met 80 stuks melkvee, dan worden bij een normale spreiding van het afkalven niet meer dan 5 tot 10 dieren  drooggezet. Zelfs als alles met een antibioticumdroogzetter zou worden drooggezet, dan kan zo’n veehouder niet meer wegkomen met de grote verpakkingen van 60 injectoren. Ons advies is dan ook voor bedrijven tot 100 stuks melkvee om voortaan verpakkingen van max. 24 injectoren te bestellen.

 

Onthoornen

Vanaf 1 januari worden wij verplicht om de wijze van onthoornen op te gaan nemen in het BGP (bedrijfsgezondheidsplan). Echter ook nu al vinden er controles plaats waarbij gekeken wordt naar de juiste wijze van onthoornen en de leeftijd van de kalveren bij onthoornen. Wettelijk is vastgelegd dat kalveren voor de leeftijd van 2 maanden moeten zijn onthoornd mbv een brander. Daarna mag het weer vanaf een leeftijd van een half jaar oud, maar dan met een draadzaag. In beide gevallen moeten de dieren een plaatselijke verdoving hebben gekregen van een dierenarts.
Productnieuws

  • Mamyzin is sinds eind oktober weer leverbaar.
  • De wachtijd voor de melk van depocilline is verlengd van 4 naar 11 dagen. Let hier aub goed op.
  • Procpen30, een alternatief voor depocilline is tenminste tot het einde van dit jaar niet leverbaar.

 

Problemen bij kalveren in de winter

In de komende maanden is er extra aandacht geboden bij jonge kalveren om problemen met diarree en luchtweginfecties te voorkomen.
Zoals altijd begint het met een goede start door de kalveren vlug en veel goede biest te geven. Daarnaast kun je kalveren in een koude periode extra melk geven (of de kunstmelk iets sterker maken) om daarmee de kalveren wat extra energie  te geven om de lichaamstemperatuur op orde te houden. Ook het kalverdekje kan een goede aanvulling zijn om de kalveren goed op temperatuur te houden. In de herfst en het voorjaar is het scheren van de rug een aanrader om te zorgen dat ze bij grote schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur niet hard bezweet raken en dan flink afkoelen. Voor kalveren tot een maand of 4 raden we aan om ze voldoende dik in te strooien zodat de kalveren in het stro kunnen liggen en niet er bovenop. Ze moeten in elk geval niet nat liggen.
Extra hulpmiddelen hierbij zijn:

  • Vaccinatie van droogstaande koeien om hiermee de kwaliteit van de biest te verbeteren. Hiermee krijgt de afweer van het kalf een stevige boost.
  • Vaccinatie van de kalveren tegen pinkengriep. Afhankelijk van de situatie op het bedrijf kan dit al vanaf de leeftijd van enkele weken.

 

IBR

Voor bedrijven met een positieve  tankmelkuitslag IBR die inzicht willen krijgen in de mate van besmetting binnen de koppelkunnen we een steekproef bloedonderzoek doen. Door een groep van 20 runderen te onderzoeken met de volgende onderverdeling, krijg je een goede indruk van de verspreiding en de nog te verwachten tijdsduur van de ongunstige IBR-situatie.

  • 10 vaarzen (minimaal 3 maanden gekalfd);
  • 8 koeien (2e – 4e lactatie)
  • 2 oudere koeien (min. 5 keer gekalfd)

Aan de hand van de uitslag van deze steekproef kan per bedrijf een prognose worden gegeven van de situatie, plus een plan van aanpak.