Nieuwsbrief Rund januari 2017

 In Algemeen, Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Rund

Geachte rundveehouders,

Allereerst willen wij u, namens alle dierenartsen van Dierenartsencombinatie ZuidOost, een gelukkig en gezond jaar wensen voor u, uw dieren en uw bedrijf. Verder kunt u in deze nieuwsbrief lezen over jongvee opfok.

Kalf in beeld

Door de huidige veranderingen in de markt is er meer aandacht voor jongvee opfok. Het opfokken van een vaars is nog altijd een grote kostenpost en is daarnaast erg arbeidsintensief met een relatief lage return on investment. Het loont om dus gericht te gaan kijken naar vervangingspercentage en de afkalfleeftijd van jongvee. Daarnaast zijn ook de overlevingskansen en ontwikkel prestaties van kalveren tijdens de opfok, gekoppeld aan de prestaties als melkkoe van grote invloed op de bedrijfseconomische resultaten.

Uit onderzoek is gebleken dat ‘fitheid’ van het kalf bij geboorte, maar ook de ontwikkeling in de eerste levensweken grote impact heeft op de prestaties als melkkoe. Juist deze levensfase is de meest kwetsbare voor het kalf, met veel risico’s op ziekten en fouten. Het  wordt daarom steeds belangrijker om het jongvee dat aanwezig is op uw melkveebedrijf, zo gezond mogelijk op te fokken. Door preventief te werken volgens vaste werklijnen kan de jongvee opfok op uw bedrijf optimaler en economisch aantrekkelijker worden. Als Dierenartsencombinatie ZuidOost willen we u hierin graag een helpende hand bieden.

In samenwerking met MSD Animal Health willen wij geïnteresseerden, tijdens een praktijkgerichte informatiemiddag, handvatten bieden om het jongvee op hun bedrijf zo gezond mogelijk op te fokken. Ook willen wij door middel van dit initiatief graag een enthousiaste jongveegroep opstarten zodat u samen met collega veehouders kunt overleggen en van elkaar kunt leren, met als doel om de jongvee opfok verder te optimaliseren.

Heeft u interesse in deelname aan een dergelijke middag, meld u dan aan bij de assistentes en / of dierenartsen van Dierenartsencombinatie Zuidoost.