Nieuwsbrief rund juli 2018

 In Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Rund

Vliegenbestrijding

Een goede vliegenbestrijding rond en op de dieren (koeien, oudere jongvee en kalveren) komt het dierenwelzijn ten goede en geeft rust bij het melken en hanteren van de dieren. Hiermee beperkt u tevens de verspreiding van verschillende ziekten die door deze insecten worden overgedragen, zoals Houw, Zomerwrang, Blauwtong en Schmallenberg. Schmallenberg is ook dit jaar weer aangetoond bij het rundvee.

Preventief en geregeld uitmesten van potstallen,
waar bijvoorbeeld jongvee gehouden wordt, draagt enorm bij aan het voorkomen van een vliegenplaag op uw bedrijf.
Daarnaast zorgt dit geregeld uitmesten voor het in stand houden van een gezond klimaat voor met name de jonge kalveren. Een te hoog ammoniak- en CO2 gehalte op neushoogte van de kalveren kan een belangrijke belemmering vormen voor een optimale ontwikkeling van de kalveren.

Dierenartsencombinatie ZuidOost levert de volgende middelen om u te helpen in de aanpak van vliegenoverlast:

  • Auriplak® oorflappen voor pinken en droogstaande koeien (werkingsduur 4 maanden). Wachttijd vlees en melk 0 dagen.
  • Spotinor® Pour-on behandeling en preventie van besmettingen door luizen en vliegen bij runderen. De kosten van deze behandeling bedragen slechts € 0,60 per behandeling.
  • Deltanil® Pour-on behandeling en preventie van besmettingen door luizen en vliegen bij runderen, eventueel in combinatie met het innovatieve FARMPACK® en FLEXIBAG® doseersysteem voor eenvoudige toediening bij gebruik van de 2,5 L zak.

Drenchen van koeien

Steeds vaker wordt het drenchen van melkkoeien toegepast op melkveebedrijven ter behandeling, ondersteuning of preventie van verschillende aandoeningen. Bij het drenchen pompt men 20 tot 40 liter lauw water rechtstreeks in de pens. Zieke koeien, die vaak uitgedroogd zijn en zelf vaak te weinig drinken, hebben erg veel voordeel bij een dergelijke ingreep. Bovendien stimuleert een grote hoeveelheid vocht in de pens de eetlust van de koe. Naargelang de situatie kunnen ook propyleenglycol, laxeermiddelen of specifieke drenchpoeders toegevoegd worden aan het water. Drenchpoeders kunnen mineralen of sporenelementen, gisten, buffers en energie bevatten.

Drenchen kan met een slang en trechter, maar ook met een speciale penspomp. De praktijk is overtuigd van de meerwaarde van drenchen en beschikt over deze middelen. Beschikt u zelf over de middelen om een koe te drenchen, dan kunt u ook drenchpoeders aankopen via de praktijk. Het is belangrijk om het juiste drenchpoeder in de juiste situatie te gebruiken.

De volgende drench producten zitten in ons assortiment:

  • Drench Part (bevat levende gisten, mineralen en sporenelementen) herstelt de mineralenbalans en is vooral interessant bij problemen rond het kalven, zoals kalfziekte, zware verlossingen en tweelinggeboorten.
  • Drench Lact (bevat mineralen, propionaat, sorbitol) corrigeert de mineralenbalans en de zuurtegraad van het bloed, en herstelt uitdroging. Dit is bij uitstek aangewezen bij koeien die uitgedroogd of in shock zijn (denk aan koeien met een acute coli-mastitis of een acute baarmoederontsteking).
  • Drench Dig (bevat mineralen, sporenelementen, propionaat, lactose en duizendguldenkruid) bevordert de eetlust en de spijsvertering en werkt laxerend. Dit product kunt u gebruiken bij verstoppingen en vertraagde darmperistaltiek.

Tankmelkmonster uiergezondheid

Dierenartsencombinatie ZuidOost heeft het onderzoek op mastitis uitgebreid met een tankmelkonderzoek uiergezondheid. Hiermee bieden wij een extra mogelijkheid voor monitoring van niet alleen de uiergezondheid van uw bedrijf, maar ook de bedrijfshygiëne.

Regulier (iedere keer met uw bedrijfsbezoek) wordt een melkmonster van de tank meegenomen door uw bedrijfsdierenarts. Deze wordt onderzocht op de belangrijkste mastitiskiemen en daar wordt het aantal van bepaald. Op deze manier heeft u op zeer regelmatige basis in beeld welke kiemen bij u in de tankmelk worden uitgescheiden door uw koeien met (sub)klinische mastitis.

Van de kiemen kan ook een antibiogram ingezet worden. De uitslag geeft een goede indicatie van de antibioticagevoeligheid voor de komende maanden; per gevonden kiem wordt duidelijk of de gevoeligheid voor een bepaald antibioticum goed, matig of slecht is. Hiermee levert het waardevolle input voor het bedrijfsbehandelplan en helpt het eerder het juiste middel te kiezen bij problemen met mastitis.

De kosten van het tankmelkonderzoek zijn bij eenmalig inzetten: € 50,- en € 15,- voor het antibiogram.
Bij het afsluiten van een jaar abonnement, waarbij de bedrijfsdierenarts het monster na een regulier bezoek meeneemt, betaalt u € 40,- voor een uitgevoerd tankmelk onderzoek. Naar behoefte kan er een antibiogram bij aangevraagd worden, waarvoor € 15,- in rekening wordt gebracht.


Uitbreiding onderzoeksmogelijkheden bloed rundvee

Na evaluatie van de onderzoeken en veld ervaringen bij koeien die na een kalfziekte niet meer in de benen komen, hebben we besloten de onderzoeken die we standaard bij deze koeien willen inzetten uit te breiden met onderzoek naar lever- en spierschade, ketonen, calcium, fosfor en eiwitbeeld. Hiermee zijn wij in staat om een nog gerichtere na-behandeling te adviseren. Ook is er, door eerst dit bloedonderzoek af te wachten, een betere prognose te geven.