Nieuwsbrief rund maart 2018

 In Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Rund

IBR en BVD

Vanaf 1 april 2018 gaat de BVD en IBR-aanpak over naar een nieuwe, landelijke, fase. U heeft de keuze uit vier ‘routes’ naar een BVD-vrij bedrijf en drie ‘routes’ naar een IBR-vrij bedrijf. Dit geldt voor melkveebedrijven die leveren aan een melkfabriek aangesloten bij http://www.zuivelnl.org/.

Overleg altijd met uw bedrijfsdierenarts, maak uw keuze en geef u op voor 1 april a.s. voor een van de mogelijke kwartaal abonnementen voor IBR en voor BVD bij de GD.

Neemt u al deel aan een BVD- en/of een IBR-programma van GD, dan is verdere actie op dit moment niet nodig voor de betreffende dierziekte. GD past de bestaande programma’s aan de nieuwe situatie aan. U ontvangt vanzelf bericht (of hebt dat al ontvangen) wanneer uw programma wordt omgezet naar een nieuw programma.

Verder informatie over dit onderwerp vindt u op www.ibrbvd.nl.


Het weideseizoen is in aantocht

Het weer is omgeslagen, de vogels fluiten en de krokussen komen uit de grond. De lente komt eraan, tijd om stil te staan bij de ontworming van uw jongvee wanneer u deze weidt.

Hoewel de schade die maagdarmwormen veroorzaken nauwelijks zichtbaar is, kan deze schade er wel degelijk zijn. Ze kunnen een daling in de groei van jongvee of de productie van lacterende dieren veroorzaken. Opgenomen wormeieren ontwikkelen zich, in ongeveer drie weken tijd, in het maagdarmstelsel van het rund tot volwassen, ei-leggende wormen. Uitgescheiden wormeieren ontwikkelen zich op de weide tot infectieuze larven, in zo’n drie weken tijd, sterk afhankelijk van het weer. Deze larven worden vervolgens opgenomen tijdens het grazen, waarna de cyclus opnieuw begint.

Het doel van een wormbehandeling is om schade te voorkomen, maar toch een lichte besmetting toe te laten om de opbouw van natuurlijke weerstand te stimuleren. Dieren die op jonge leeftijd in aanraking komen met maagdarmwormen bouwen hiertegen antistoffen op. Deze antistoffen geven in principe een levenslange bescherming tegen maagdarmwormen.

Overleg met uw dierenarts of ontworming in uw situatie noodzakelijk is en wat het beste middel is.
Op de website http://parasietenwijzer.nl/ staat meer info over wel of niet ontwormen.


Bestrijd vliegen en knutten al vroeg in het voorjaar

Naast de bestrijding van wormen is uw vee ook gebaat bij bestrijding van vliegen en knutten. Een goede vliegenbestrijding rond en op de dieren komt het dierenwelzijn ten goede en geeft rust bij het melken en hanteren van de dieren. Hiermee beperkt u tevens de verspreiding van verschillende ziekten die door deze insecten worden overgedragen, zoals Houw, Zomerwrang, Blauwtong en Schmallenberg.

Preventief en geregeld uitmesten van potstallen waar bijvoorbeeld jongvee gehouden draagt enorm bij aan het voorkomen van een vliegenplaag op uw bedrijf.
Daarnaast zorgt dit geregeld uitmesten voor het in stand houden van een gezond klimaat voor met name de jonge kalveren. Een te hoog ammoniak- en CO2 gehalte op neushoogte van de kalveren kan een belangrijke belemmering vormen voor een optimale ontwikkeling van de kalveren.

DAC ZuidOost levert de volgende middelen om u te helpen in de aanpak van vliegenoverlast:
•Auriplak® oorflappen voor pinken en droogstaande koeien (werkingsduur 4 maanden). Wachttijd vlees en melk 0 dagen.
•Deltanil® Pour-on behandeling en preventie van besmettingen door luizen en vliegen bij runderen, eventueel in combinatie met het innovatieve FARMPACK® en FLEXIBAG® doseersysteem voor eenvoudige toediening.

Start tijdig met de bestrijding van vliegen dit voorjaar, zodat ziektes en onrust buiten de deur blijven.


Geboortenieuws!

Op 12 januari is onze collega Ilse Baars bevallen van een dochter genaamd Yfke.
We wensen Ilse, Han en Jorg heel veel geluk toe met hun dochter en zusje.