Nieuwsbrief Rund mei 2020

 In Dierenkliniek Gemert, Rund

Vliegenbestrijding

Opnieuw was er dit jaar sprake van een zachte winter en kwam de temperatuur in maart boven de 20 graden Celsius uit. Dit zorgt ervoor dat minder vliegenlarven als pop door de kou afsterven en in het voorjaar de poppen eerder uitkomen. Hierdoor dienen zich dus eerder de eerste vliegen aan maar ook andere insecten zoals knutten en muggen.

Opnieuw was er dit jaar sprake van een zachte winter en kwam de temperatuur in maart al boven de 20 graden Celsius uit. Dit zorgt ervoor dat minder vliegenlarven als pop door de kou afsterven en in het voorjaar de poppen eerder uitkomen. Hierdoor dienen zich eerder de eerste vliegen aan, maar ook andere insecten zoals knutten en muggen.

Voor koeien zijn vliegen hinderlijk, omdat ze steken en voor onrust zorgen. Dit leidt tot minder voederopname en bijgevolg minder productie. Daarnaast kunnen ze als vector ziektekiemen overbrengen wat kan leiden tot uierontsteking en oogontsteking. Andere insecten zoals knutten zijn bekend als vector van het Blauwtongvirus (BTV-8) en ook het Schmallenbergvirus. De knut is zeer klein (slechts 1 mm groot), dus moeilijk waarneembaar met het blote oog. Hij vliegt vanwege zijn grootte niet graag in winderige omgevingen, maar kan door de wind zich snel en ver verspreiden.

Het is belangrijk om dieren op meerdere fronten te beschermen. De omgeving aanpakken door gebruik van vliegenvangers/lampen die effectief zijn in zeer kleine gesloten ruimtes. Ook smeerbaar gif voor op de muren of korrels zijn effectief bij kalveriglo’s en halfopen ruimtes. Wel moeten deze buiten het bereik van de dieren worden gehouden.

Op het dier is de werkingsduur afhankelijk van meerdere factoren. Hiervoor zijn de volgende producten beschikbaar:

  • Tectonik pour-on heeft een lange werkingsduur van 7-11 weken.
  • Deltanil pour-on is tot 8 weken effectief.
  • Spotinor pour-on werkt 4-8 weken
  • Auriplak oorflappen werken 4 maanden tegen vliegen, 2 maanden tegen knutten.

Vermeerdering van vliegen gebeurt voornamelijk in een mestrijke omgeving zoals een potstal en mestput. Een larvedodend middel of insecten groei regulator is ook een belangrijke schakel in de vliegenbestrijding. Het richt zich op de vliegenpopulatie die niet zichtbaar is en als eitje, larve of pop in de mestput verblijft. Ter bestrijding van vliegenlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken kunt u Neporex gebruiken. De toepassing dient gericht te worden op de behandeling van broedplaatsen, dus in de put. Voor een goede bestrijding dient men hier tijdig mee te starten. Naast de bestrijding van maden dient hygiëne goed in acht genomen te worden, zowel in de stal als in de omgeving van de stal.

Knutten leggen hun eieren in stilstaande plasjes water en daar hebben we niet altijd invloed op (drinkbakken buiten met plassen, slootjes, bandensporen na regenval, etc.) Ook autobanden op de kuil waar water in staat vormen een ideale plek voor de knut om eieren te leggen. Deze omgeving aanpakken is dus lastig.
Natuurlijke vliegenvangers zijn een mogelijke oplossing. Bestrijdt vliegen met behulp van sluipwespen in de strohokken bij de drinkautomaten. Gebruik roofvliegen in de put (niet bij regelmatig mest rijden of mixen). Zwaluwen zijn bij uitstek goede vliegenvangers.

Voor wie zijn vee wil beschermen tegen BTV-8 infecties is het toegestaan om met in Nederland geregistreerde vaccins tegen dit serotype te vaccineren (niet tegen andere serotypen). Zowel runderen als schapen kunnen vanaf een leeftijd van 2,5 maanden gevaccineerd worden. De basisvaccinatie bestaat uit twee doses met ongeveer 3 weken tussentijd en een jaarlijkse booster. Voor een prijsindicatie kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

Door te vaccineren maakt het dier voldoende antistoffen aan, zodat het dier niet ziek wordt en geen symptomen krijgt als het met het echte virus besmet wordt.

Telefoonnummer Herkauwers & Paarden B.V.

Wij willen u nogmaals attenderen op ons speciale telefoonnummer voor onze rundvee, herkauwers en paarden klanten. Op dit nummer kunt u terecht voor vragen, visites en bestellingen. Tevens zijn wij op dit nummer bereikbaar via WhatsApp.

0493 352427

We helpen u graag verder!