Nieuwsbrief rundvee februari 2019

 In Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Rund

Drachtige koe afvoeren

Het komt veel te vaak voor dat er koeien naar de slacht worden gestuurd die toch hoogdrachtig blijken te zijn. Koeien die meer dan 8 maanden drachtig zijn mogen niet meer worden geslacht. Minister van landbouw Carola Schouten is bezig om dit verbod uit te breiden tot de laatste drie maanden van de dracht. Noodsituaties daargelaten natuurlijk. Ook regelmatige terugkomers kunnen gewoon drachtig zijn. Wanneer u om deze reden een koe naar de slacht doet is het verstandig deze van te voren toch op dracht te laten controleren. Ook als u een koe wil afvoeren waarvan u niet weet of en hoelang ze dragend kan zijn. Laat haar nogmaals controleren op dracht.


Ketonenmeter

Tijdens de eerste weken na het afkalven verkeren koeien in een negatieve energiebalans. Door de in verhouding hoge melkgift ten opzichte van de lage voederopname leidt dit bij veel koeien tot slepende melkziekte ofwel ketonemie. De dieren kunnen onvoldoende energie opnemen om de verliezen via de melk opnieuw aan te vullen. Om toch extra energie aan te voeren breken ze hun lichaamsvet af, een proces waarbij ketonen worden gevormd. Vooral dieren met een hogere afkalfleeftijd (derdekalfs) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van ketonemie. De ernst hiervan kan gemeten worden via bloedonderzoek.
Hiervoor kan een ketonenmeter gebruikt worden waar een bijgeleverde strip wordt ingebracht waarop een druppel bloed wordt aangebracht. Vervolgens worden de hoeveelheid ketonen gemeten en weergegeven in mmol/l om de ernst te kunnen bepalen. In onderstaande tabel zijn de waarden weergegeven met de daarbij behorende aanbevolen behandeling. Indien er sprake is van slepende melkziekte is een adequate en snelle actie door u als veehouder vereist om de koe te ondersteunen, eventueel met tussenkomst van uw dierenarts. Ketonenmeters (zie afbeelding) zijn te verkrijgen op de praktijk zodat u deze test zelfstandig kunt uitvoeren. Indien u bijkomende vragen heeft, neem dan contact op met uw dierenarts.

 

 

 

 

 

 

*Tevens kan hiervoor in de plaats Diton worden gebruikt.


KoeKompas

In 2019 wordt voor alle Nederlandse FrieslandCampina melkveehouders deelname aan het Continue Diergezondheidsmonitor (CDM) en KoeKompas verplicht. Dit staat uitgebreid in hun melkmail van februari beschreven.
KoeKompas is een managementtool die door de dierenarts en melkveehouder samen worden ingevuld. De zeven punten waaruit het bestaat zijn melken, voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziekte incidentie en jongvee opfok.
Het KoeKompas laat door middel van een risicoanalyse zien waar er verbetermogelijkheden zijn op deze punten, specifiek voor het melkveebedrijf. Twee maal per jaar lopen we samen alle punten door om te kijken of de verbeterpunten ook echt hebben geholpen en waar het nóg beter kan. Wettelijk blijft de verplichting gelden dat je een BedrijfBehandelPlan maakt met uw eigen dierenarts. Dit blijft een vereiste die niet in KoeKompas zit. Voor verdere verplichting vanuit FrieslandCampina verwijzen wij u naar hun mailing van februari.
Ook voor andere veehouders die elders leveren kan KoeKompas een mooi systeem zijn om het bedrijf in kaart te brengen en vanuit hier verder te werken.