Nieuwsbrief rundvee november 2018

 In Dierenkliniek Deurne, Dierenkliniek Gemert, Dierenkliniek Helmond, Rund

Opstal ontworming

Iedere nazomer/najaar worden er pinken en vaarzen gedurende enkele weken of maanden geweid. Er is kans dat deze dieren een besmetting met longworm of maagdarm wormen hebben opgelopen. Er is de mogelijkheid afgekalfde vaarzen te onderzoeken door een tankmelkmonster te laten onderzoeken. Daarnaast kan het een verstandige keuze zijn om groeivertraging te voorkomen door een opstal ontworming uit te voeren bij de pinken/vaarzen die u weer terug uit de weide haalt.

Tankmelkmonster uiergezondheid

Dierenartsencombinatie ZuidOost heeft het onderzoek op mastitis uitgebreid met een tankmelkonderzoek uiergezondheid.
Hiermee bieden wij een extra mogelijkheid voor monitoring van niet alleen de uiergezondheid van uw bedrijf, maar ook de bedrijfshygiëne.

Regulier (iedere keer met uw bedrijfsbezoek) wordt een melkmonster van de tank genomen door uw bedrijfsdierenarts. Dit tankmelkmonster wordt in een standaard melkmonsterbuis door de bedrijfsdierenarts of door de veehouder zelf naar het laboratorium in Gemert gebracht. Het monster wordt onderzocht op de belangrijkste mastitiskiemen en daar wordt het aantal van bepaald. Met de bedrijfsdierenarts kunt u afspreken hoe vaak dit per jaar gaat gebeuren en hoe vaak er ook een gevoeligheidsbepaling ingezet moet worden.
Op deze manier heeft u op zeer regelmatige basis in beeld welke kiemen bij u in de tankmelk worden uitgescheiden door uw koeien met (sub)klinische mastitis.

Van de kiemen kan ook een antibiogram ingezet worden. De uitslag geeft een goede indicatie van de antibioticagevoeligheid voor de komende maanden; per gevonden kiem wordt duidelijk of de gevoeligheid voor een bepaald antibioticum goed, matig of slecht is. Hiermee levert het waardevolle input voor het bedrijfsbehandelplan en helpt het eerder het juiste middel te kiezen bij problemen met mastitis.

De kosten van het tankmelkonderzoek zijn bij eenmalig inzetten: € 50,- en € 15,- voor het antibiogram.
Bij het afsluiten van een jaar abonnement, waarbij de bedrijfsdierenarts het monster na een regulier bezoek meeneemt, betaalt u € 40,- voor een uitgevoerd tankmelk onderzoek. Naar behoefte kan er een antibiogram bij aangevraagd worden, waarvoor € 15,- in rekening wordt gebracht.

Francis van de Poll

Dierenartsencombinatie ZuidOost heeft een rundveedierenarts in dienst genomen. Veel klanten zullen hem inmiddels al ontmoet hebben. Voor de klanten die nog niet het genoegen hebben gehad hem te leren kennen, stellen wij hem in deze nieuwsbrief voor.
Francis is afgestudeerd in Gent en direct daarna aan zijn werkzaamheden voor Dac ZuidOost begonnen. Momenteel gaat Francis nog veel met de andere rundveedierenartsen op pad, maar zeer binnenkort zullen er steeds meer klussen zelfstandig door hem opgepakt worden.