Nieuwsbrief varken januari 2015

 In Geen categorie

PED virus

Geachte veehouders,

Aangezien de actuele situatie rond  het pathogene PED virus in Nederland, en met name in onze provincies enkele handvaten ter herinnering.

Hygiënemaatregelen PED:

 • Niemand zonder bedrijfskleding in het bedrijf. Let met name op op het kruisen van de weg van extern (vuil) transport in uw eigen bedrijf.
  • Zuivere overalls beschikbaar stellen.
  • Onderkleding onder overalls wordt erg aanbevolen. Let op sokken!!!
 • Auto’s en transportmiddelen buiten het erf, zoveel als mogelijk.
 • Ontsmettingsbakken aan alle buitendeuren van uw bedrijf. (Denk weer aan extern transport dat tussen de stallen door moet).
 • Wees extra alert met destructiemateriaal. Kadavers naar de weg einde van de dag, materiaal aan laadplaats zuiver maken, kleding niet terug de stal in, en zelf ook niet teruggaan. Bespreek dit protocol met uw dierenarts!!!
 • Gelieve bij verergering (geboorte)diarree dierenarts op de hoogte te stellen, al voor het bedrijfsbezoek.
 • Als onze dierenartsen ergens het minste vermoeden hebben dat ze op een bedrijf zijn met een infectie, gaan ze die dag niet meer naar andere bedrijven.
  • Gelieve begrip te hebben bij het afbellen/verplaatsen van afspraken. .
 • Ga niet onaangekondigd sectiemateriaal, of andere monsters tot nader order naar de praktijk brengen. Eerst dierenarts bellen.

De “hygiënemaatregelen PED” in PDF, kunt u opvragen via e-mail: info@daczuidoost.nl.

Aarzel niet bij twijfel contact op te nemen met uw dierenarts.

Met vriendelijke groeten,

De varkensdierenartsen van Dierenartsencombinatie Zuidoost.