Nieuwsbrief varken mei 2014

 In Dierenkliniek Deurne, Varken

Beste varkenshouders,

Mede door maatregelen gericht op het reduceren van antibioticum gebruik in de veehouderij, dienen andere wegen gezocht te worden ter preventie en/of behandeling van diergezondheidsproblemen op een varkensbedrijf.

Één van deze wegen is het aanbieden van diverse producten op basis van specifieke voedingsstoffen ter bevordering van de gezondheid van het varken. Door specifieke samenstellingen en inzet op specifieke momenten tijdens de cyclus van een varken kunnen gezondheidsproblemen voorkomen of symptomen verminderd worden.

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van ons aanbod en waar en wanneer u deze producten in kunt zetten op uw bedrijf.

Met vriendelijke groet,

Varkensdierenartsen DAC ZuidOost

 

Supplementen DAC ZuidOost

 

DAC ZuidOost Farm Health®

Optimalisatie rondom werpen. Het geboorteproces van de zeug te versnellen met als doel doodgeboorte te verminderen. Tevens heeft het een positief effect op de darmflora van de zeug, zodat biggen minder schadelijke bacteriën opnemen wanneer zij geboren worden en minder kans hebben om geboortediarree te krijgen.

DAC ZuidOost Intest Aid®

Optimalisatie van het speenproces. Doormiddel van probiotica, levende gisten, kruidextracten en diverse vitamines en mineralen wordt stabiliteit gecreëerd op darmniveau van de big zodat de overschakeling naar uitsluitend vast voer soepel verloopt door schadelijke pathogenen zoals E. coli minder kans te geven. Hiermee wordt voorkomen dat speendiarree optreedt.

DAC ZuidOost Pigfit®

Gericht op ondersteuning van het afweer-systeem van de big om voldoende bouwstenen te kunnen maken voor de afweer op momenten waar dat nodig is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie, ziekte of voerovergangen.

Grazix®

Ondersteuning van biggen met diarree door middel van bacteriedodende werking van plantenextracten. Dit heeft met name effect wanneer de diarree veroorzaakt wordt door E. coli en dient ingegeven te worden in de bek.

Kaopectate®

Ondersteuning van biggen met diarree door middel van het binden van toxines in de darm en bescherming van de darmwand.

Lianol Colostro®

Stimuleren van biggen direct na de geboorte om meer biest op te nemen bij de zeug. Met name minder vitale, verkleumde biggen hebben hier baat bij. Voldoende opname van biest zorgt voor goede bescherming via maternale antistoffen, zodat biggen gedurende hun eerste levensweken beschermd zijn tegen diverse pathogenen.

Daatox Pro Excellent®

Heeft als doel het binden van mycotoxines in het voer en de schade daarvan in het dier te beperken door specifieke ondersteuning van met name lever en diverse andere organen. Door toevoeging van gist-celwanden en kleimineralen worden diverse mycotoxinen gebonden en geneutraliseerd in de darm zodat zij minder schade kunnen veroorzaken. Een tevens unieke toevoeging van enzymen maakt dat met name laag-polaire mycotoxinen worden afgebroken en geen schadelijke werking meer kunnen hebben.