Nieuwsbrief varken oktober 2018

 In Geen categorie

Dofatrim-ject® uit de handel en vervangen door TMP/SMZ inj.®

Op 15 augustus 2018 is in de Staatscourant nr. 45556 de lijst van schorsing van de handelsvergunning van diergeneesmiddelen met de hulpstof diethanolamine (DEA) gepubliceerd (zie onderstaande afbeelding).

Wat is diethanolamine?

Diethanolamine is een hulpstof (niet-werkzame stof) in ontstekingsremmende en antimicrobiële injectiepreparaten voor paarden, koeien en varkens.

Wat is het probleem met diethanolamine?

Diethanolamine is toxisch gebleken bij muizen. Omdat risico’s voor de volksgezondheid niet kunnen worden uitgesloten heeft het Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) van het Europees Medicijnagentschap (EMA) besloten dat er een MRL moet worden bepaald. De handelsvergunning van diergeneesmiddelen die diethanolamine bevatten is daarom voorlopig geschorst (totdat een MRL is vastgesteld).

Wat betekent dit voor de varkenshouder?

In aanloop naar de officiële publicatie van de geschorste middelen in de Staatscourant is door de overheid een terugroepactie in gang gezet tot het niveau van de groothandel. Van een recall op praktijk- of veehouderniveau is nooit sprake geweest.

Door een voorraad binnen de praktijk hebben we de afgelopen maanden kunnen overbruggen. De komende weken zal de voorraad volledig op zijn en gaan we omschakelen van Dofatrim-ject® op TMP/SMZ inj.® De wachttijd van TMP/SMZ inj.® is 12 dagen en dus langer dan de wachttijd van Dofatrim-ject® (7 dagen).