Dierenartsencombinatie ZuidOost werkt met 7 geborgde rundveedierenartsen in de rundveesector in zuid-oost Brabant en Limburg. De meeste bedrijven die begeleid worden zijn melkveebedrijven maar ook voor vleesvee en vleeskalveren hebben we onze specialisten die geborgd zijn.
Door het uitgebreide team van rundveedierenartsen is specialistische kennis en goede snelle service gewaarborgd. Ook sociale vaardigheden naar de veehouder toe zijn voor ons belangrijk.

Bekijk ons team

Melkvee

Al onze bedrijven hebben een vaste begeleidend rundveedierenarts. Deze is bekend met het verleden en de visie van het bedrijf. We verdiepen ons individueel weer in bepaalde specialisaties die we up to date houden met o.a. nascholing. Zo zijn voeding, vruchtbaarheid, weerstand, uiergezondheid, klauwgezondheid en jongvee opfok een speerpunt. Maar ook programma’s opstellen om bedrijven vrij te krijgen van ziektes is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
Bij al deze onderwerpen is preventie het sleutel woord!
 

In ons eigen laboratorium doen we verschillende analyses met 3 vaste laboranten. Melk, bloed, mest en swabs worden hier onderzocht. Hierdoor zijn we op de hoogte wat er in het gebied heerst en speelt. Deze data zetten we dan ook indirect weer bij andere bedrijven in. We werken samen met verschillende bedrijven, zoals de universiteit in Utrecht, Gent, de CIDC in Lelystad. We sturen monsters in naast ons eigen lab ook naar laboratoria in binnen- en buitenland.

Vleesvee

Ook het vlees vee is een belangrijke tak binnen onze praktijk. We kijken hoe we de voeding optimaal kunnen krijgen, ziekte programma’s in kunnen passen, vruchtbaarheid optimaliseren etc. etc.
Natuurlijk horen ook verlossingen (en evt. keizersneden) daar bij.

Vleeskalveren

Bij de vleeskalveren heeft het bedrijf ook een vaste dierenarts die gespecialiseerd is in vleeskalveren. De  begeleiding bestaat voornamelijk uit preventief werken, opstellen van de juiste vaccinatieschema’s, voeding en indien nodig een koppelkuur. De dierenartsen zijn uiteraard ook geborgd.