Archief nieuwsbrieven varken

Nieuwsbrief 2021-9 Kreupele zeugen

Kreupelheden bij zeugen is een lastig en bovendien kostbaar probleem. Er zijn verschillende oorzaken waardoor een zeug kreupel kan worden. Daarnaast zijn er verschillende factoren die meespelen in het wel of niet kreupel worden van een zeug. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer en geven wij u diverse tips om kreupelheden te voorkomen of verminderen. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-8 Vaccinatie bij varkens

De varkenshouderij zet steeds meer in op preventie van dierziekten, vaccineren is daar een belangrijk onderdeel van. Vaccins zijn ook een belangrijk onderdeel van de dierenartskosten op een bedrijf. Het is daarom extra belangrijk dat het vaccineren netjes uitgevoerd wordt. In deze nieuwsbrief leest u de basisprincipes van het vaccineren en geven wij u enkele tips. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de vaccinatiecursus die wij 2 november organiseren. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-7 Herfstverwerpers

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op. Het wordt tijd om de voorbereidingen te treffen voor het najaar. In de herfstperiode vallen voor veel bedrijven de vruchtbaarheidsresultaten tegen, ook wel bekend als herfstverwerpers. Vanuit het varkensteam van DAC ZuidOost Varkens & Pluimvee BV geven wij u tips om herfstverwerpers te voorkomen. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-6 Euthanasie

Helaas is het onvermijdelijk dat er op varkensbedrijven dieren voorkomen die ziek zijn en niet op behandelingen gereageerd hebben of om andere redenen niet geleverd of geslacht kunnen worden. Voor deze varkens moet gezocht worden naar een welzijnsvriendelijke manier van euthanasie. In deze nieuwsbrief leest u over verschillende methoden voor euthanasie van varkens op het bedrijf. Onderdelen die aan bod komen zijn de beslisboom varkens, regelgeving, methoden van euthanasie en uitleg over de cursus over euthanasie (mits voldoende interesse). 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-5 Hittestress

De laatste jaren worden we in de zomer steeds vaker geconfronteerd met perioden van langdurige warmte. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over reacties die door hittestress in het lichaam kunnen optreden en de maatregelen die u kunt nemen om de effecten van hitte op uw dieren te minimaliseren. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-4 PED

Heel Nederland is in de ban van het coronavirus Covid-19. Echter speelt er in de varkenshouderij ook nog een ander coronavirus: het PED-virus. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit virus en geven wij u enkele praktische tips om te voorkomen dat uw bedrijfs besmet raakt met PED. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-3 Streptococcus suis

Streptococcen-infecties kunnen enorme gevolgen hebben voor uw bedrijf. Er zijn verschillende ziektebeelden mogelijk die deze bacterie kan veroorzaken. Tijdig (correct) behandelen is van levensbelang. Een antibiogram (ABG) kan u helpen bij de keuze voor een geschikt antibioticum. Daarnaast kan de inzet van een autovaccin u helpen bij het voorkomen van Streptococcen-problemen. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-2 Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een aangifteplichtige virusziekte, waarvoor zowel varkens als wilde zwijnen gevoelig zijn. Infectie leidt bij 90% van de dieren tot sterfte. AVP wordt binnen Europa verspreid via wilde zwijnen of menselijk handelen (via geïnfecteerd(e) vlees(producten)). Gezien de huidige populatie wilde zwijnen, is er een risico op introductie en verspreiding van AVP. Als veehouder is het daarom belangrijk om zeker de (externe) biosecurity goed op orde te hebben. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-1 Osteochondrose

Ziet u ook wel eens van die varkens in uw stal die slecht overeind komen? Die staan te trillen op hun poten wanneer ze overeind komen? En/of met kromme poten? Het kan zomaar zijn dat uw varkens osteochondrose (OC) hebben. Hierover kunt u meer lezen in onze nieuwsbrief. 

Klik hier

Nieuwsbrieven 2020

Nieuwsbrief 2020-6 Kraamstaldiarree

Kraamstaldiarree is een erg vervelend probleem in de varkenshouderij. Er zijn verschillende oorzaken van kraamstaldiarree: dit kan zowel infectieus zijn (bacteriën, virussen, etc.) als niet-infectieus (voeding, onderkoeling, etc.). In deze nieuwsbrief leest u hierover meer en geven wij enkele tips om koude stress diarree te voorkomen. Verder wordt er een praktijkcasus getoond en een korte uitleg over het invullen van de welzijnscheck. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-5 Maagzweren bij varkens

Maagzweren zijn nog altijd een veel voorkomend probleem in de varkenshouderij en kunnen op alle leeftijden voorkomen, echter worden ze het meest gezien bij vleesvarkens en zeugen. In deze nieuwsbrief leest u meer over maagzweren, hoe u het kunt herkennen, welke factoren een rol spelen, hoe het gemonitord kan worden en geven wij u een praktijkcasus. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-4 Bijterij

Bijterij is een afwijkend gedrag bij varkens, waarbij het ene varken in de staart, het oor, de flank, de poot of een ander lichaamsdeel van een ander varken bijt. Het is een uiting van discomport en een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. In deze nieuwsbrief leest u meer over bijterij en de risicofactoren die u kunt beperken om bijterij te voorkomen

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-3 Watergift

Water is belangrijk voor mens en dier, dus ook voor varkens. Voor veel processen in het lichaam is water nodig, zo zorgt water o.a. voor de thermoregulatie en de afvoer van afvalstoffen van het lichaam via de urine. Daarnaast is water belangrijk voor de melkgift bij lacterende zeugen. Voor de watergift zijn 3 pijlers belangrijk: 1. de beschikbaarheid, 2. de kwaliteit en 3. de hoeveelheid. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-2 Hokverrijking en NVWA

Varkens zijn van nature erg nieuwsgierig en ontdekken graag nieuwe dingen. Hokverrijking helpt varkens om te voorzien van deze behoefte. In deze nieuwsbrief leest u meer over de regelgeving rondom hokverrijking en uitleg over de brochure hokverrijking die u kan helpen om geschikt hokverrijkingsmateriaal te vinden voor uw varkens. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-1 Hittestress bij varkens

Er komen weer warme dagen aan, zorg ervoor dat u voorbereid bent om hittestress bij uw varkens te voorkomen. In deze nieuwsbrief geven we u een aantal praktische tips om hittestress te voorkomen. 

Klik hier