Archief nieuwsbrieven varken

Nieuwsbrieven 2024

Nieuwsbrief 2024-3 Tips koerier en hittestress

Klik hier

Nieuwsbrief 2024-2 Insecten bij varkens

Klik hier

Nieuwsbrieven 2023

Nieuwsbrief 2023-7 Urineweginfecties

De laatste maanden zien wij meer urineweginfecties bij zeugen in dracht, dekstal en/of kraamhok. Deze urineweginfecties gaan vaak gepaard met vruchtbaarheidsproblemen en verminderde kraamhokprestaties (meer doodgeboren, meer MMA en meer diarree bij de biggen). Echter kunnen zeugen ook acuut dood gaan of zijn de symptomen minder duidelijk te relateren aan de urineweginfecties (zoals beenwerkproblemen). In deze nieuwsbrief leest u meer over urineweginfecties bij varkens en wat u eraan kunt doen om dit te voorkomen (of behandelen).

Klik hier

Nieuwsbrief 2023-6 Lawsonia intracellularis

Lawsonia intracellularis (bacterie die diverse vormen van PIA veroorzaakt) geeft gezien en ongezien veel schade. Maatregelen om deze kiem aan te pakken, verdienen zich al snel terug. Lees in deze nieuwsbrief meer over Lawsonia intracellularis. Daarnaast organiseren wij een 4-daagse studiereeks strategisch leiderschap vanaf 19 sept. Interesse? Neem contact op. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2023-5 Hittestress en synchronisatie

Het begint weer warmer weer te worden. Dus is het verstandig om tijdig maatregelen te treffen tegen hittestress. In deze nieuwsbrief leest u tips om hittestress bij varkens te voorkomen. Daarnaast zien we met regelmaat dat het synchroniseren van zeugen/fokgelten niet goed verloopt en geven wij u daarom hiervoor ook enkele tips. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2023-4 Wormen bij varkens

Maagdarmwormen bij varkens zijn parasieten. Ze maken gebruik van het varken waardoor het varken negatieve effecten ervaart. Veel bedrijven ontwormen de varkens om de negatieve effecten te beperken. Echter worden wormen nog teveel onderschat. In deze nieuwsbrief leest u meer over de wormsoorten die bij varkens voorkomen, hoe worminfecties gediagnosticeerd kunnen worden en welke behandelingmaatregelen en risicofactoren er zijn. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2023-3 Navelbreuken

Gezonde varkens niet aan het slachthuis mogen leveren, heel frustrerend... Navelbreuken zijn vaak een discussiepunt voor het wel of niet op transport mogen van een varken. In deze nieuwsbrief bespreken we het ontstaan van navelbreuken en de risicofactoren ervan. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2023-2 In topconditie

De moderne zeug kan beschouwd worden als een topsporter, met de nodige topgezondheid en topconditie. Een goede ontwikkeling als fokgelt is hierbij cruciaal. Ook het conditieverloop gedurende de cycli van de zeug zijn essentieel. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook genetica (verschillen) en management. Voeding is dan ook een essentieel onderdeel van de gezondheid van het varken. In deze nieuwsbrief leest u meer over onze adviezen voor een optimale conditie van uw zeugen en fokgelten. Deze kennis hebben wij de laatste tijd middels onafhankelijke cursussen, lezingen en bijeenkomsten opgedaan. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2023-1 Een gezond 2023

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. Een mooie gelegenheid om de doelen voor het komend jaar te stellen. In deze nieuwsbrief leest u meer over  waar we 2023 mee beginnen en enkele highlights van 2022. Ook vertellen we kort iets over ons vetxperts congres en komt het onderwerp microbioom aan bod. 

Klik hier

Nieuwsbrieven 2022

Nieuwsbrief 2022-11 Pijnbestrijding bij varkens

Pijnbestrijding (en/of ontstekingsremming) is een essentieel onderdeel van de behandeling bij varkens. Gelukkig zien we een toenemende trend in het toedienen van pijnstillers bij varkens. Er zijn verschillende soorten pijnstillers beschikbaar. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de overeenkomsten en verschillen tussen deze pijnstillers. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-10 Streptococcus suis

Streptococcus suis is een bacterie die op de meeste bedrijven voorkomt en veel schade kan veroorzaken. Er zijn veel factoren die invloed hebben op het wel of niet ontstaan van problemen door deze kiem. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze kiem en welke preventieve maatregelen u kunt nemen om problemen door S. suis te voorkomen of beperken. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-9 APP en tocht

In deze tijden van het jaar, waarbij de ‘R’ in de maand zit, zien we weer een stijgend aantal infecties met APP. Dit heeft o.a. te maken met de grote verschillen in dag-nacht temperatuur; tocht of andere ventilatie fouten nemen hierdoor toe met een groter risico voor longinfecties. In deze nieuwsbrief leest u meer over APP, tocht en atrofische rhinitis (AR).

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-8 PIA en herfstmaatregelen

De warme dagen hebben invloed op de voeropname van varkens. Helaas maakt de Lawsonia-bacterie hier graag gebruik van, waardoor deze kiem veel schade kan geven. Het ziektebeeld is ook wel bekend als "PIA". In deze nieuwsbrief leest u meer over dit ziektebeeld en geven wij u enkele tips om de kliniek te voorkomen. Ook willen wij het belang van maatregelen tegen herfstverwerpers extra benadrukken door deze lange warme zomer. Lees hierin meer... 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-7 Beren

De VIPs (very important pigs), ofwel de (zoek)beren, op het bedrijf krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over het belang van deze varkens. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-6 Transport en slachtlijnonderzoek

Diergezondheid en dierenwelzijn staan bij alle betrokkenen hoog in het vaandel. Ook komen diergezondheid en -welzijn de kwaliteit en prestaties van het dier ten goede. In deze nieuwsbrief zal het transport van varkens besproken worden en er zal aandacht zijn voor slachtlijnonderzoek met het oog op diergezondheid. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-5 Hittestress

Het is weer zo ver, de warme dagen zijn al begonnen en de weersvoorspelling voor volgende week is dat de temperaturen nog verder oplopen. Ben dus voorbereid op het voorkomen van hittestress

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-4 Dekstalmanagement

Het belangrijkste moment op een zeugenbedrijf is het inseminatiemoment. Alleen wanneer er eicellen bevrucht worden, kunnen er biggen geboren worden. In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van een aantal kritieke punten rondom het dekmanagement en geven wij u enkele tips om het dekken beter te laten verlopen. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-3 Watergift 2.0

De eeuwige dooddoener op het varkensbedrijf: zodra er problemen zijn, een kink in de kabel, komt de vraag “is het water wel in orde?”. “In orde” is een ruim begrip, heel erg ruim. In deze nieuwsbrief proberen we enkele handvaten en normen mee te geven, normen die afhankelijk van de bron (haha, woordgrapje) nogal eens durven te wisselen. Dit is natuurlijk niet handig voor de dierverzorger, we gaan even uit van de meest genoemde normen en gemiddelden. Denk wel steeds aan ons motto en dat van onze veehouders: elke bedrijf is verschillend en de dieren hebben altijd gelijk. Als je alles perfect volgens het boekje doet, maar de dragende zeugen drinken nog steeds te weinig, zal men toch iets moeten ondernemen om het aan te passen. Zie deze nieuwsbrief even als naslagwerk en een reden om in de stal eens wat zaken te checken, of om het gesprek met de adviseur te starten. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-2 Dag van de medicatieveiligheid

Vandaag 22-03-2022 (Internationale Dag van de Medicatieveiligheid) is de dag waarop men in de humane gezondheidszorg het veilig toedienen en gebruiken van medicijnen onder de aandacht wil brengen. Deze datum grijpen wij graag aan om veilig gebruik van medicijnen op uw bedrijf ook onder de aandacht te brengen. In deze nieuwsbrief leest u enkele tips. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2022-1 Een goede start

Het nieuwe jaar is alweer even begonnen, een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker ook voor uw zeugenstapel. Een goede fokgelt heeft meer kans om een goede zeug te worden, dan een minder goede fokgelt. In deze nieuwsbrief vertellen we u daarom meer over de opstart van fokgelten. 

Klik hier

Nieuwsbrieven 2021

Nieuwsbrief 2021-10 Slimme meters

Een goed klimaat is een essentieel onderdeel voor een gezonde varkensstapel. Fouten in het klimaat kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid, het welzijn en de prestaties van het varken. Er zijn vandaag de dag veel (slimme) apparaten waarmee diverse onderdelen van het klimaat gemeten kunnen worden. In deze nieuwsbrief lichten wij enkele slimme meters toe. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-9 Kreupele zeugen

Kreupelheden bij zeugen is een lastig en bovendien kostbaar probleem. Er zijn verschillende oorzaken waardoor een zeug kreupel kan worden. Daarnaast zijn er verschillende factoren die meespelen in het wel of niet kreupel worden van een zeug. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer en geven wij u diverse tips om kreupelheden te voorkomen of verminderen. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-8 Vaccinatie bij varkens

De varkenshouderij zet steeds meer in op preventie van dierziekten, vaccineren is daar een belangrijk onderdeel van. Vaccins zijn ook een belangrijk onderdeel van de dierenartskosten op een bedrijf. Het is daarom extra belangrijk dat het vaccineren netjes uitgevoerd wordt. In deze nieuwsbrief leest u de basisprincipes van het vaccineren en geven wij u enkele tips. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de vaccinatiecursus die wij 2 november organiseren. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-7 Herfstverwerpers

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op. Het wordt tijd om de voorbereidingen te treffen voor het najaar. In de herfstperiode vallen voor veel bedrijven de vruchtbaarheidsresultaten tegen, ook wel bekend als herfstverwerpers. Vanuit het varkensteam van DAC ZuidOost Varkens & Pluimvee BV geven wij u tips om herfstverwerpers te voorkomen. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-6 Euthanasie

Helaas is het onvermijdelijk dat er op varkensbedrijven dieren voorkomen die ziek zijn en niet op behandelingen gereageerd hebben of om andere redenen niet geleverd of geslacht kunnen worden. Voor deze varkens moet gezocht worden naar een welzijnsvriendelijke manier van euthanasie. In deze nieuwsbrief leest u over verschillende methoden voor euthanasie van varkens op het bedrijf. Onderdelen die aan bod komen zijn de beslisboom varkens, regelgeving, methoden van euthanasie en uitleg over de cursus over euthanasie (mits voldoende interesse). 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-5 Hittestress

De laatste jaren worden we in de zomer steeds vaker geconfronteerd met perioden van langdurige warmte. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over reacties die door hittestress in het lichaam kunnen optreden en de maatregelen die u kunt nemen om de effecten van hitte op uw dieren te minimaliseren. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-4 PED

Heel Nederland is in de ban van het coronavirus Covid-19. Echter speelt er in de varkenshouderij ook nog een ander coronavirus: het PED-virus. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit virus en geven wij u enkele praktische tips om te voorkomen dat uw bedrijfs besmet raakt met PED. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-3 Streptococcus suis

Streptococcen-infecties kunnen enorme gevolgen hebben voor uw bedrijf. Er zijn verschillende ziektebeelden mogelijk die deze bacterie kan veroorzaken. Tijdig (correct) behandelen is van levensbelang. Een antibiogram (ABG) kan u helpen bij de keuze voor een geschikt antibioticum. Daarnaast kan de inzet van een autovaccin u helpen bij het voorkomen van Streptococcen-problemen. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-2 Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een aangifteplichtige virusziekte, waarvoor zowel varkens als wilde zwijnen gevoelig zijn. Infectie leidt bij 90% van de dieren tot sterfte. AVP wordt binnen Europa verspreid via wilde zwijnen of menselijk handelen (via geïnfecteerd(e) vlees(producten)). Gezien de huidige populatie wilde zwijnen, is er een risico op introductie en verspreiding van AVP. Als veehouder is het daarom belangrijk om zeker de (externe) biosecurity goed op orde te hebben. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2021-1 Osteochondrose

Ziet u ook wel eens van die varkens in uw stal die slecht overeind komen? Die staan te trillen op hun poten wanneer ze overeind komen? En/of met kromme poten? Het kan zomaar zijn dat uw varkens osteochondrose (OC) hebben. Hierover kunt u meer lezen in onze nieuwsbrief. 

Klik hier

Nieuwsbrieven 2020

Nieuwsbrief 2020-6 Kraamstaldiarree

Kraamstaldiarree is een erg vervelend probleem in de varkenshouderij. Er zijn verschillende oorzaken van kraamstaldiarree: dit kan zowel infectieus zijn (bacteriën, virussen, etc.) als niet-infectieus (voeding, onderkoeling, etc.). In deze nieuwsbrief leest u hierover meer en geven wij enkele tips om koude stress diarree te voorkomen. Verder wordt er een praktijkcasus getoond en een korte uitleg over het invullen van de welzijnscheck. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-5 Maagzweren bij varkens

Maagzweren zijn nog altijd een veel voorkomend probleem in de varkenshouderij en kunnen op alle leeftijden voorkomen, echter worden ze het meest gezien bij vleesvarkens en zeugen. In deze nieuwsbrief leest u meer over maagzweren, hoe u het kunt herkennen, welke factoren een rol spelen, hoe het gemonitord kan worden en geven wij u een praktijkcasus. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-4 Bijterij

Bijterij is een afwijkend gedrag bij varkens, waarbij het ene varken in de staart, het oor, de flank, de poot of een ander lichaamsdeel van een ander varken bijt. Het is een uiting van discomport en een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. In deze nieuwsbrief leest u meer over bijterij en de risicofactoren die u kunt beperken om bijterij te voorkomen

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-3 Watergift

Water is belangrijk voor mens en dier, dus ook voor varkens. Voor veel processen in het lichaam is water nodig, zo zorgt water o.a. voor de thermoregulatie en de afvoer van afvalstoffen van het lichaam via de urine. Daarnaast is water belangrijk voor de melkgift bij lacterende zeugen. Voor de watergift zijn 3 pijlers belangrijk: 1. de beschikbaarheid, 2. de kwaliteit en 3. de hoeveelheid. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-2 Hokverrijking en NVWA

Varkens zijn van nature erg nieuwsgierig en ontdekken graag nieuwe dingen. Hokverrijking helpt varkens om te voorzien van deze behoefte. In deze nieuwsbrief leest u meer over de regelgeving rondom hokverrijking en uitleg over de brochure hokverrijking die u kan helpen om geschikt hokverrijkingsmateriaal te vinden voor uw varkens. 

Klik hier

Nieuwsbrief 2020-1 Hittestress bij varkens

Er komen weer warme dagen aan, zorg ervoor dat u voorbereid bent om hittestress bij uw varkens te voorkomen. In deze nieuwsbrief geven we u een aantal praktische tips om hittestress te voorkomen. 

Klik hier