Varkens in de media

Met regelmaat staan onze klanten of ons varkensteam in de vakbladen. Hieronder volgt een selectie:  

* Hebben we een artikel gemist? Mail ons dan op varkens@daczuidoost.nl 

Verwarmen via luchtwasser en koelen met waternevel

Giedo Steeghs vertelt over het efficiënt gebruikt van warmte en koeling. 

Lees meer

Werken in de varkenshouderij

In dit artikel van de boederij zijn de ervaringen van jonge veehouders te lezen, o.a. van Rinske Bankers. 

 

Lees meer

Listen to your farm

'Wees duidelijk wat je van de ander verwacht', 'Heb aandacht voor je personeelsleden en luister naar ze', 'Het begint met duidelijke communicatie en uitleg'. Dat waren wat antwoorden van deelnemers aan de studiereeks Strategisch Leiderschap op de vraag: 'Wat neem je vandaag mee naar huis?' Een studiereeks, georganiseerd door DAC ZuidOost, Movaeres en Boehringer Ingelheim, die varkenshouders of bedrijfsleiders die een team aansturen, helpt om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Lees meer

Griep vliegt niet zomaar van bedrijf naar bedrijf

Twee dierenartsenpraktijken en vaccinproducent Ceva voerden een regionaal controleproject griep op varkensbedrijven uit. Daaruit blijkt dat het influenzavirus niet zomaar van bedrijf naar bedrijf vliegt. Wel is een goede externe en zeker ook interne biosecurity cruciaal. Zeugen elk trimester voor de voet weg vaccineren lijkt de beste strategie te zijn voor extra zekerheid.

 

Lees meer

Onduidelijk communiceren leidt tot chaos

Krijgt iedere big voldoende biest? Wissel jij van naald tijdens het vaccineren? Zijn de taken goed verdeeld? Onduidelijke communicatie kan leiden tot complete chaos. Dit kwam onder meer aan bod tijdens de tweede bijeenkomst van de Studiereeks Strategisch Leiderschap, georganiseerd door DAC ZuidOost, Movaeres en Boehringer Ingelheim.

Lees meer

Lees meer 

Lees meer

Varkenshouders tillen leiderschapskills naar hoger niveau

Hoe stuur je jouw teamleden het beste aan? Groeien in je rol als leidinggevende, je team motiveren en kritisch nadenken over de juiste looplijnen en dierstromen. De studiereeks Strategisch Leiderschap leidt tot veel nieuwe inzichten.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Studiereeks laat varkenshouders groeien in leiderschap en teamwork

'Deelnemers aan de eerste studiereeks Strategisch leiderschap praten nog steeds over hun leerervaringen van twee jaar geleden', zegt varkensdierenarts en organisator Lydie van den Crommenacker-Konings. 'Ze zijn gegroeid in hun voorbeeldrol en manier van leidinggeven. Ze beseffen hoe belangrijk het is elke medewerker op een passende wijze te benaderen. Zo motiveren ze hun team.'

Lees meer

Grote opening van nieuwe, innovatieve kraamstallen bij Livar in Echt

Donderdag 22-06-2023 is de grote opening geweest van de twee innovatieve kraamstallen bij Livar in Echt. Staatsecretaris Heijnen was ook bij deze opening aanwezig. 

Lees meer
En meer.. 
En meer.. 

 

Lees meer over de overschakeling naar Livar

Livar-varkens gevoerd met lokaal graseiwit van Grassa

Het Limburgse kloostervarkens, Livar-varkens, gaat samenwerken met Grassa dat graseiwit produceert. Het partnerschap is gericht op het leveren van hoogwaardige eiwitten, afkomstig van Limburgs gras aan biggen.

Lees meer

De stelling van de dierenarts

In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD) is onze varkensdierenarts Lydie haar mening te lezen over de stelling: "De transitie naar duurzame veehouderij vraagt meer kennis van de dierenarts". Het volledige artikel is ook hier te lezen: 

Lees meer

Vollast biogas produceren met minimale verliezen

Bij varkensbedrijf Ashorst wordt alle mest vergist en het digestaat gehygiëniseerd. Het is de bedoeling om groen gas te gaan produceren in 2024. 

Lees meer

Slachtlijnonderzoek voorkomt grotere problemen

Dankzij vroege detectie aan de slachtlijn, zijn grotere problemen door Mycoplasma hyopneumoniae voorkomen op het bedrijf van Van den Boomen. 

Lees meer

HCM helpt bij de diagnose

Bij een van onze klanten heeft de Healthy Climate Monitor tot extra inzichten geleid. 

Lees meer

DAC ZuidOost wint PRRS award

Dankzij de inzet van varkensdierenarts Diedrich Hendrickx valt DAC ZuidOost Varkens & Pluimvee BV in de prijzen. 

Lees meer

Paul Venner vertelt

In dit artikel vertelt Paul over de keuzes die hij genomen heeft. 

Lees meer

Gebiedsgerichte aanpak van griep

Varkensdierenarts Wouter van Herten heeft samen met zijn klant en collega-veehouders in hetzelfde gebied een gezamenlijke griepaanpak uitgevoerd.

Lees meer

Gezonde biggen vinden beter hun weg

Dierenarts Maurice Moonen vertelt over gezonde biggen. 

Lees verder (1) 
Lees nog verder (2) 

Lees meer

Boeren van de Peel

Bij een van onze klanten is een leuke dag georganiseerd. Lees hier naast het artikel >> 

Nieuwe strategie kraamstal

Paul Venner (Van Asten Group in Sterksel) werkt samen met Wouter van Herten (DAC ZuidOost) sinds dit jaar (2021) met succes aan een nieuwe strategie in de kraamstal, gericht op de pasgeboren biggen. Onderdeel van de strategie is het gebruik van Forceris; een 2-in-1-behandeling tegen bloedarmoede en coccidiose. Door juist de zwakste biggen een betere start te geven, steeg het speengewicht met gemiddeld 3%. 

Lees meer

Collega Van Herten over zeugenuitval

Een zeug die vlak voor werpen uitvalt, heeft flinke impact en levert extra kosten voor een varkenshouder op. Maar te veel acute uitval kan leiden tot een kettingreactie aan gezondheidsproblemen. Dat uit zich bij de gespeende biggen.

Lees meer..

Valt een zeug vlak voor het werpen uit, dan heeft dat flink wat impact. Het levert extra kosten op. Maar te veel acute uitval kan leiden tot een kettingreactie aan gezondheidsproblemen. Dat uit zich bij de gespeende biggen. Zo'n praktijkcase bracht Wouter van Herten van DAC ZuidOost ter sprake tijdens de kennissessie van Varkens in samenwerking met Hipra.

Lees meer..

Lees meer

Cursus strategisch leiderschap

In samenwerking met Dierenartsencombinatie ZuidOost (Deurne) heeft MSD Animal Health Academy een interactieve en inspirerende studiereeks Strategisch Leiderschap ontwikkeld, voor varkenshouders en bedrijfsleiders die het maximale uit hun bedrijf willen halen.

Lees meer

Meer gefocuste aanpak na studiereeks Strategisch Leiderschap

Topteam begrijpt belang van werkzaamheden. Begin vorig jaar was de aftrap van de interactieve studiereeks Strategisch Leiderschap. Eén van de deelnemers die dit praktijkgerichte traject inmiddels met succes heeft afgerond, is Paul Venner, bedrijfsleider op locatie Sterksel van de Van Asten Group. De studiereeks heeft hem verschillende nieuwe inzichten opgeleverd waarmee hij nu in de dagelijkse praktijk zijn voordeel doet.

Lees meer

Goede opfok bepalend voor toekomst bedrijf

Eén van de onderwerpen die tijdens de studiereeks Strategisch Leiderschap uitvoerig aan bod kwam is de opfok van gelten. Op varkensbedrijven wordt hier niet altijd voldoende aandacht aan besteed, aldus varkensdierenarts Lydie van den Crommenacker-Konings van Dierenartsencombinatie ZuidOost. “Zonde, want fokgelten zijn de toekomst van het zeugenbedrijf.”

Lees meer

'Je kunt altijd nog beter worden'

De meeste varkenshouders beschikken over meer dan voldoende theoretische kennis om hun bedrijf goed te runnen. In de praktijk gaat het er echter vaak heel anders aan toe dan in de theorie. Het accent in de studiereeks Strategisch Leiderschap ligt daarom vooral op die soms weerbarstige praktijk. En de cursusleiders? Die komen natuurlijk rechtstreeks uit de praktijk!

Lees meer

“Hoe houd ik bedrijf en werk voor medewerkers interessant?”

Martien van Kempen uit het Limburgse Leunen is één van de deelnemers van de eerste groep die in januari van start is gegaan met de studiereeks Strategisch Leiderschap ontwikkeld door Dierenartsencombinatie ZuidOost en MSD. 

Lees meer

Michel van Aert zet puntjes op de i

Als ondernemer wil je na een investering van tijd of geld het liefst zo snel mogelijk resultaten zien. Dat is één van de redenen waarom deelnemers aan studiereeks Strategisch Leiderschap enthousiast zijn over de opzet en inhoud ervan. Michel van Aert is één van die enthousiaste deelnemers. “De eerste dag leverde eigenlijk meteen al z’n rendement op!”

Lees meer

Wouter van Herten over diagnostiek

Het stellen van de juiste diagnose is een vak apart. Sectie en histologie leggen de gevolgen van aandoeningen bij het varken bloot. Testen van bloed- en/of speekselmonsters leveren ook waardevolle informatie op, maar de interpretatie van de uitslagen levert vaker voer op voor discussie ook tussen gezondheidsexperts. 

Lees meer

Goede start big is halve werk

Op het gesloten varkensbedrijf van Michel en Fons van Aert gaat het om goede resultaten in de hele keten tot en met de vleesvarkens. “Een goede start van de biggen in het kraamhok is dan het halve werk”, zegt Michel. Op het bedrijf worden dan ook veel maatregelen genomen om dat doel te bereiken.

 

Lees meer

Voerstrategie kraamzeugen verbetert resultaat

De voerstrategie van de kraamzeugen aanpassen is een van de maatregelen die Michel en Fons van Aert nemen om goede resultaten te behalen op hun gesloten varkensbedrijf. De zeugen krijgen vanaf opleg in het kraamhok tot 5 dagen na werpen een prelactovoer en vanaf dag 5 na werpen een hoog geconcentreerd lactovoer. Samen met de extra aandacht na werpen zorgt dat voor betere prestaties in het kraamhok die doorwerken bij de gespeende biggen en vleesvarkens.

Lees meer

Livar-varkens gevoerd met lokaal graseiwit van Grassa

Het Limburgse kloostervarkens, Livar-varkens, gaat samenwerken met Grassa dat graseiwit produceert. Het partnerschap is gericht op het leveren van hoogwaardige eiwitten, afkomstig van Limburgs gras aan biggen.

Lees meer