Tele-immobilisatie, het verdoven van (wilde) dieren op afstand, is een bijzondere vaardigheid die door weinig dierenartsen wordt beoefend. Bij dierenartsencombinatie ZuidOost zijn er drie dierenartsen werkzaam, die ervaren zijn in het gebruik van een verdovingsgeweer.


Er zijn een aantal redenen waarom verdoving op afstand gewenst is:

  • Om een diagnose te stellen bij dieren die niet te benaderen zijn,
  • Om een behandeling te geven aan dieren die niet te benaderen zijn,
  • Vangen van een los gebroken dier,
  • Verdoven voor transport,
  • Voorkomen van schade door wilde dieren.

Bij het verdoven van de dieren wordt gebruik gemaakt van middelen die uitsluitend door dierenartsen toegepast mogen worden.

Hoe gaat dit in zijn werk:

  • Er wordt een schatting gemaakt van het gewicht van het dier.
  • Afhankelijk van de diersoort en het gewicht wordt de dosering berekend.
  • Een speciale pijl wordt gevuld met het verdovingsmiddel.
  • De dierenarts probeert zo dichtbij mogelijk te komen om de pijl af te schieten.
  • Na 5-10 minuten begint de verdoving te werken.

Er wordt gebruik gemaakt van een speciale pijl die gevuld wordt met het verdovingsmiddel. Met een geweer kan een afstand van ongeveer 60 meter overbrugd worden. We hebben ervaring met herten, reeën, walibi's, runderen en (agressieve) honden.

November 2017: Deze mooie runderen liepen los in Eindhoven na ontsnapping uit de wei. Met behulp van verdoving op afstand konden zij veilig gevangen worden en terug gebracht naar hun wei.