Het varkensteam binnen Dierenartscombinatie ZuidOost (Varkens & Pluimvee B.V.) bestaat uit geborgde varkensdierenartsen. Het team heeft een duidelijke toekomstvisie: het ondersteunen en adviseren van regionale varkensbedrijven op het gebied van diergezondheid en alle raakvlakken daarmee. Naast de primaire diergeneeskunde begeleidt het varkensteam haar klanten in onder andere gezondheidsmanagement, personeelsbeleid, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsstrategie. Daarnaast richten wij ons op het voorkomen van dierziekten door preventieve maatregelen te nemen, waardoor behandelingen beperkt worden.

Ons klantenbestand bestaat naast vooruitstrevende familiebedrijven, ook uit ondernemingen met (tientallen) personeelsleden, SPF-bedrijven, KI-stations, biologische bedrijven en bedrijven die opereren in een niche markt. Door met name regionaal te werken, kunnen wij efficiënt werken en indien nodig in korte tijd acute problemen op het erf oplossen. Wij ondersteunen een aantal buitenlandse ondernemers op consultancy basis, met vaste klanten in o.a. Duitsland, Finland, Denemarken, Griekenland en Rusland (vanwege AVP-dreiging momenteel rustig).

Doordat wij uit een breed georiënteerd team bestaan, vindt u altijd een dierenarts die bij u past. Wij zijn voortdurend bezig om onze kennis up-to-date te houden, door naast ons werk met regelmaat lezingen, congressen of symposia te bezoeken of deel te nemen aan cursussen. Daarnaast organiseren wij bij gelegenheid ook zelf bijeenkomsten. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de professionalisering van de varkenshouderij.

Contactgegevens

Dierenartsencombinatie ZuidOost Varkens & Pluimvee B.V.
Administratie: +31 (0)493 – 352422 (ook via WhatsApp bereikbaar)
varken@daczuidoost.nl

Apotheek: +31 (0)493 – 352426
apotheek@daczuidoost.nl