Echografie introductie

Echografie is een prachtige en relatief eenvoudige methode om met name de 'weke' delen van het lichaam te onderzoeken. Waar röntgenfoto's zich goed lenen voor onderzoek van het botweefsel (schedel, ledematen, hals en rug van het paard), vormt echografie dé methode om meer te kunnen zeggen over de zogenaamde ‘weke delen’. Daaronder vallen de pezen, banden en gewrichtskapsels als het om de hals, rug en ledematen gaat van het paard.

Ook weke delen buiten het ‘bewegingsapparaat’ lenen zich erg goed voor echografisch onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek van het geslachtsapparaat van de merrie in het kader van vruchtbaarheidsbegeleiding. 

Toepassingen

Echografie kan op veel verschillende locaties van het lichaam toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan de pezen en banden in het been, gezwellen op het lichaam of voor de gynaecologie om het geslachtsstelsel in beeld te brengen.

Bij kreupelheidsonderzoek speelt de echografie ook een belangrijke rol in het diagnosticeren van aandoeningen en bij de revalidatie opvolging. Met echografie kan de heling van de peesblessure opgevolgd worden en het moment bepaald worden dat het paard weer in training gezet kan worden.

Bij ademhalingsproblemen kunnen we met echografie het oppervlakte van de longen in beeld brengen. Hier kan gekeken worden of er vocht rond de longen zit (pleuritis), verdwijning van lucht uit de longblaasjes, vergroeiingen tussen long- en borstvlies en eventuele tumor of abcesvorming in beeld gebracht worden.

Onze (mobiele) apparatuur

Onze praktijk beschikt over verschillende mobiele echografie apparaten, dit omdat we voor gynaecologie een ander apparaat gebruiken dan bij onderzoek van kreupelheden. Dit maakt het mogelijk dat we op locatie uw paard kunnen onderzoeken, mits de juiste omstandigheden aanwezig zijn.

Bij sommige aandoeningen is het wenselijk dat het letsel (bijvoorbeeld in de pees) lokaal ingespoten wordt onder echografische controle. Met speciale apparatuur kunnen we dit heel gericht uitvoeren. Om stil en steriel te kunnen werken is hier dan de praktijklocatie vaak beter voor geschikt bij bepaalde behandelingen. Hierin wordt de keus altijd gemaakt in samenspraak met de eigenaar. 

Techniek

Het toestel zendt via de echokop lokaal geluidsgolven uit in het lichaam. De geluidsgolven worden door de verschillende weke delen teruggekaatst en komen terug in de kop. De computer zet deze verschillende signalen om in een beeld in grijswaardes. Hierdoor zien we een beeld die in detail de verschillende weke delen laat zien. Pezen en banden zijn te zien als duidelijk omlijnde structuren met daarin heel veel kleine vezeltjes. Vocht laat geluidsgolven heel gemakkelijk door waardoor vocht op het beeld te zien is als zwart. Harde structuren zoals bot zijn ondoordringbaar voor de geluidsgolven, vandaar dat met deze techniek heel gedetailleerd het botoppervlakte in kaart kan worden gebracht. Dit kan belangrijk zijn om eventuele fracturen, haarscheurtjes of kraakbeenschade op te sporen. Zo kan de dierenarts een beeld krijgen van wat er aan de hand kan zijn met het aangedane weefsel.