Varkens

Het cluster Varken heeft binnen dierenartsencombinatie ZuidOost als taak om naast primaire diergeneeskunde van het varken haar klanten te begeleiden en te adviseren in gezondheidsmanagement, personeelsbeleid, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsstrategie. Deze visie heeft er voor gezorgd dat ons klantenbestand bestaat uit vooruitstrevende familiale bedrijven naast ondernemingen met tientallen personeelsleden, SPF bedrijven, KI centra, maar ook moderne biologische bedrijven die opereren in een niche markt. Er is een zeer duidelijke regionale focus omdat we vinden dat uren in de stal noodzakelijk zijn om een bedrijf te begeleiden. Daarnaast is er nog een stuk consultancy voor buitenlandse ondernemers met vaste klanten in o.a. Finland, Denemarken, Griekenland en Rusland. Binnen de sectie varkens werken 10 gespecialiseerde varkensdierenartsen.